You are here
Home > posts

Boller slot danmark

Boller slot danmark h1>

Sankt Hans Broder.

Sankt Johannis baptistae ordensbr�dre.

Cruciferi. Religiose Sacre Domus hospitalis Sancti Johannis Hierosolimitani.

Knight Hospitaller Bestilling av sykehuset i Saint John of Jerusalem.

Den suverene og milit re orden av riddernes sykehus i Saint John of Jerusalem,

Rhodos av Rhodos,

Ridders of Malta.

Hospitalet, der tidligere var viet til Sankt Johannes Almoner, ligger ved kirken Sankta Maria Latina, som ligger ved Den Hellige Graves Kirke. The place is known from before 1050. After the foundation’s foundation, the patron saint was replaced with John the Baptist, as the neighboring Benedictine monastery, whose church was now used, was initiated to Joh. D�beren.

Ridderordener har fyldigere informasjon.

1) [Crossley: 1092; Kovarich (Enc.Cat.) 1100]

Pa bildene er det en skyggelosk kalot av form som en pillevelske. Jeg Jerusalem utend�rs undertiden en hvit turban. Etter Ordenens opphold pa Rhodos skiftes den rode kappe ut med en sort med hvit kors.

There is no known non-Danish organization, but there have probably been female assistants to the hospital departments.

Antvorskov Kloster, founded 1164/1170, was the Danish main closter for the Nordic prioration, sometimes called a bailliskap, baiulatus. Forstanderen kalles for klosterprior, mens den kirkelige leder kalles for kirkeprioren. Klosterprioren for Antvorskov Kloster rangerte sin hoyde, han var trist i Rigsrodden og jeg hadde en sentral overgang, 1516 hadde rettferdig rett til a b re bispedragt.

Grundlagt 1280, Domus hospitalis St. Johannis, under Erik Klipping. Originally, it was only a commendature, but later it became a monastery, St. John’s Monastery, as the brothers were transferred to the parish church on the site around 1300. Later, the church will be demolished and rebuilt to the now-existing Sankt Hans Church. Kirken har tidligere hatt navnene Sankt Michaels Kirke og Sankt Johannes Kirke. Fra 1571 blir det nu nedlagt kloster sammenlagt med stiftgodset og bygningen blir lensmannshus. Klosterkomplekset ombygges i 1575 under Frederik II til Odense Slot.

Ejemdomsgrunden was given the order in 1441. Soon after, there was a building. Jeg kalles bygningen for Korsbr�dreg�rden. Den var hovedbygning i et av kommendene under Antvorskov. Bygningen ligger like ved Vor Frue Kirke og er i dag kordegnekontor. Kun k�lderen er middelalderlig. Den er hv�lvet med fem soyler.

Grunnlagt rundt 1390 med navnet Prattleursen Maria Maria Maria’s hospital St. Johannis Jerusalemitani. Grunnoppdateringen hviler pa skriftlige kilder, som omhandler en bror Berhard fra en kommendatur i Horsens. Klosteret lor for byen og utenfor middelalderbyen, men etter 1480 fikk klosteret lov til a flytte de kirkelige handlinger til Sankt Jakobs Kapel i byen, idet brodrene hadde bevart kirkegardenes kirkebarn. Etter reformasjonen overgik klostergodset i 1575 fra kronen til Holger Rosenkrantz fra Boller, og han omdannede klosteret til herregarden Stjernholm. Horsens hadde ogsa spedalskhetshuse = Sankt Jorgensen. There is no day of klosterbygningerne, where, now, Slotsgade, Havnealle and Stjernholmgade are the grounds.

Klosteret was founded at an unknown time before 1311, where the first gang was referred to as Domus hospitalis St. Johannis Jerosolimitani. Kirken var innviet til Sankt Hans, og i 1479 ble Sankt Clemens Kirke lagt inn under klosteret, som var for reformasjonen i 1523, og mottok spedalskhetsgirrden, Sankt Jorgensgerden, i Ribe.

Svenstrup, kjent fra 1311 og nedlagt 1454, var en kommende, men aldri et kloster. Der er ingen levn av bygninger.

Dueholm Kloster ble grunnlagt ca. 1370 av biskop Svend Moltke i Borrglum, der ga et landsomrade etter Dueholm til ordenen. It is also known under the names of St. John’s House, Domus Hospital’s Church of St. John Jerosolimitani. Klosteret ved Nykobing M. og Sankt Clemenskirken, som ordenen samtidig mottok, ble innviet til Johannes Doberen og Maria Magdalena. Endelig mottok de med gaven og er Sankt Jorgensenhuset for de spedalske og noe senere enn byens helligesdospital.

L gnge for there is a testimony of the monastery’s presence in the city, informs the sources that the residents of the sognet Sankt Ib gave their church with its prebbender m.m. til Antvorskov Kloster. Det var jeg 1274 eller 1284. Det er forst fra 1448, det kalles for en kloster, Domus hospitalis St. Johannis Jerosolimitani. This is a great gift, which is written before and brodre ved klostret.

Etter den engelske reformasjonen utgar den engelske langue.

& # 187; Commento & # 171; er latin og betyr & # 187; jeg er forvirret & # 171 ;. Der utsendes visitatorer.

Egentlige riddere = riddere.

Pr�steviede members = kapellaner = kapellene.

Tjenende br�dre = serverer brodre.

Donater er lorere tilknyttede medlemmer, confratres eller donati.

There are also sisters and earthmembers associated with hospitals.

Moderne forhold i Danmark.

Tempelherreordenen m.fl.

Templarens ridder = Den milit re orden av templet i Jerusalem, eksisterte sidel�bende med Johanniterordenen fra 1118.

Rene sykehusordenen oppsto ogsa for eksempel St. Lazarusordenen i Jerusalem og Helgordene fra Montpellier og Vor Frues Orden av Ranson = Mercedarerne, som ble grunnlagt i 1218 i Aragonien av St. Peter Nolasco. Ogsa i Nordeuropa ble det opprettet ridder- og sykehusordenen, spesielt Schwertzbriger-ordenen = Ensiferi = Swordbearer Order i Latvia, grunnlagt av biskop Albert i Riga i 1197; ordenen ble godkjent av pave Innocent III i 1202.

Jeg 1198 ble enda en ridderorden stiftet, nemlig Den tyske Orden = The Teutonic Knights. Alle tre orden har samme skjebne med hensyn til flytting via Cypern, Rhodos til Malta. Nedenfor Tempelherrenes eiendom til Johanniterne var det hovedsakelig for at disse kunne skaffe seg en slags pensjon til de tidligere Tempelherrer. Den tyske ridderorden ble etter korstogstiden satt mot hedningene i Sor-Europa og fikk sitt hovedsted pa borgen Marienburg = polsk Malbrok ved Vistula, 50 km sor for Gdansk. En tilsvarende ord ble opprettet i Spania og Portugal med navnet Santiagoordenen.

De nevnte ordene er ikke de eneste sykehusordene. Fra 1600-tallet og fram til midten av 1800-tallet var det mange ordre som Hospitalordenen av Loches i Frankrike, Sykehusordenen av Sankt Thomas av Villanova fra 1660 m.fl. I Danmark har vi bl.a. Sankt Joseph-stiftelsen.

Frimurerbev�gelsen.

Lorenzen, Vilhelm, 1927: De danske Johanniterklostres Bygningshistorie.

Lindb k, J. og Stemann, G., 1906: De danske Helligaandsklostre.

Bernholm, P.H., 1942: Antvorskov, Schonnberg. Heri om Antvorskov Kloster.

Reitzel-Nielsen, Erik, 1976: Johannes Johannes Danske Orde siden Reformasjonen, Krohn, Kobenhavn.

Se henne om ytterligere litteratur med kildenummer i kildelisten.

Top

Hei! Ønsker du å spille i det største kasinoet? Vi fant det for deg. Prøv her nå!