You are here
Home > posts

Casinoomsetningshastighet

Casinoomsetningshastighet h1>

Ansatte Omsetning. Utfordringen.

En ekte kj rlighet for virksomheten til gjestfrihet og onsket om a utmerke seg som hotellbehandler, gir langsomt vei til ambisjoner for bedre balanse mellom arbeid og liv, raskere karrierevekst og behovet for bedre lonn.

Gjennom tidene har vi l rt at den eneste maten a sette kunden forst i gjestfrihetsbransjen, er a sette medarbeiderne forst. Begrunnelsen kan ikke v re veldig apenbar, men det er absolutt overbevisende. Tilfreds medarbeidere forer til fornoyde kunder, den eneste typen vi har rad til a ha i en tjenestevirksomhet som var. Bare ordet «gjestfrihet», som er avledet fra ordet «hospice», har en latinsk rot i «hospitiums», som betyr en filosofi; en stil med omsorg?, sier alt. Det inneb rer en personlig opplevelse levert av et menneske. En arkitektonisk perfekt hotellbygning utgjor ikke en del av gode minner fra en gjest, og det gjor en minneverdig direkte opplevelse han involverte et hotellmedarbeider! Jim Hartigan, Senior Vice President for Customer Quality og Performance for Hilton Hotels Corporation, gjor det passende, «Helt rlig, uansett hvilket produkt vi har, kan en konkurrent kopiere. En bestemt type seng, en tv, et dusjhode, alt dette kan kopieres. Det som ikke kan replikeres, er den ekte, personlige tjenesten. » Faktisk er det en sannhet ingen kan tro, en stor del av det som trekker kunder – spesielt gjenta kunder – er hvor bra de blir servert.

Verdensomspennende undersokelser har antydet at ansatteomsetningen er blant de hoyeste i gjestebransjen. Undersokelser har vist at gjennomsnittlig omsetningsniva blant ikke-ledende hotellansatte i USA er om lag 50%, og om lag 25% for ledende ansatte. Estimater av gjennomsnittlig arlig ansattomsetning varierer fra rundt 60 til 300 prosent, ifolge forskning utfort av American Hotel and Motel Association. Retenseksperter sier at hotell bruker tusenvis hvert ar for hver ny ansatt de ma trene for a erstatte en erfaren arbeidstaker som forlater. Det er ikke lenger et oppsiktsvekkende faktum at kostnadene ved a miste en ansatt er mellom halv og en og en halv ganger sin arslonn!

Min innsats for a forsta arsakene og motivasjonene bak avgjorelsen for en jobbendring – fra ett hotell til et annet eller fra bransjen til en annen sektor – fremhever en velkjent virkelighet: at folk er iboende drevet for a maksimere fordeler eller tilfredshet, og at de anta et livsperspektiv nar du tar valg om jobbsving. De forventede fordeler eller nytte for arbeidstakeren kommer i form av hoyere fremtidig inntjening, okt jobbtilfredshet og berikelse over ens levetid og en storre forstaelse for hans personlige interesser.

Mange av de som er tilknyttet hotellbransjen, opprettholder at hotellets stillinger, ikke stort sett, gir nok kreativ og intellektuell utvikling. Helmut Meckelburg, daglig leder og omradesdirektor – Goa, Taj Group of Hotels, er av den oppfatning at nar folk har forstatt behovene og kravene til deres spesielle jobb, blir deres kulturelle l ring og intellektuell stimulering til en ende ganske raskt, noe som far folk til a miste interessen for jobben sin og se andre steder. Videre bidrar kunnskapen om at folk blir betalt mindre enn det de kan i en annen bransje, for en sammenlignbar stilling, til denne folelsen av frustrasjon. Ogsa, ifolge Meckelburg, har ledelsesstil og HR-praksis som brukes til a stimulere, kommunisere, anerkjenne, belonne og stimulere personell, i mange tilfeller ikke flyttet med tiden.

Det er studier som stotter det faktum at ansatte forlater en organisasjon av mange grunner, men to vanlige arsaker er kvaliteten pa utvalgssystemet og ledelsens kvalitet. Vare ansettelsesprosesser sikrer ikke at sokeren vil passe godt sammen med kulturen til en bestemt eiendom, eller til og med v re velegnet til gjestfrihet som yrke! Videre stotter hoteller i tillegg en kultur som fremmer avhengighet og stoler pa den tradisjonelle kommandokjeden, og ikke alle veiledere er gode ledere og gode teamledere. Det er et kjent faktum at det overveldende flertallet av personer som forlater hotellet forlater pa grunn av maten de blir behandlet hver dag. Manglende forstaelse, mangel pa samarbeid og oppfatningen om at selskapet ikke bryr seg om ansatte, er konsekvent de hoyest vurderte grunnene til lav jobbtilfredshet.

En ekte kj rlighet for gjestfriheten, og onsket om a utmerke seg som hotellbehandler, gir sakte vei til ambisjoner for bedre balanse mellom arbeid og liv, raskere karrierevekst og behovet for bedre lonn. I okende grad er folk mindre villige til a gjore kompromisser pa en personlig front for a etablere seg i dette yrket, nar mer attraktive alternativer kommer fra utenfor bransjen. Interessant er det faktum at 60-70% av kandidatene i Lausanne velger a ga inn i bank-, forsikrings- og kundesektoren.

Nar ansatt er det en femti prosent sjanse at en gitt hotellansatt vil forlate jobben sin innen ett ar. For hotellet er kostnaden ikke bare det a ansette og trene en ny medarbeider og lavere produktivitet under rampetid, men muligens til og med tap av en verdifull klient. Vi har ansvarsopphold utfordringer som er spesifikke for gjestfrihetsbransjen, sa hvordan handterer vi disse utfordringene og skaper og vedlikeholder lydteam som inspirerer kreative ideer og jobber villig til et felles mal om a levere den beste kundeservice mulig?

Top

Hei! Ønsker du å spille i det største kasinoet? Vi fant det for deg. Prøv her nå!