You are here
Home > posts

Forsta sveisesymboler.

Forsta sveisesymboler.

Tilgang til kursmaterialer.

Kurs – 30 dager.

Eksamen – 10 flere dager.

Kursets lengde.

Ca 10 timer.

en trinnvis veiledning for a lese og bruke sveisesymboler.

KURSEMODULER.

MODULE 1 – Grunnlag for objektrepresentasjon.

MODUL 2 – Linjer og sveisekoblinger.

MODUL 3 – Weld Symbols: Groove, Filet, Plug and Slot Welds.

MODUL 4 – Sveis Symboler: Spot og Projeksjon, Stud, Som, Rygg og Backing, Surfacing og Edge Welds.

MODULE 5 – Lesesveisymboler: Grunnleggende deler av sveisesymbol, sveiseplassering og symbolretning.

MODULE 6 – Lesesveisymboler: Pil, referanselinjer og tilleggsdata.

MODULE 7 – Lesesveisymboler: Omfang av sveising.

MODUL 8 – Lesesveisymboler: Hale, kontur-symboler og smelte-symbol.

MODUL 9 – Groove Welds: Groove, Groove Welds, og Arrows.

MODULE 10 – Groove Welds: Groddbredde og storrelse.

MODULE 11 – Groove Welds: Special Case Dimensjoner og Root Opening.

MODUL 12 – Groove Welds: Groove Angle, Groove Radius og Length.

MODULE 13 – Groove Welds: Intermitterende sveiser og sveisekonturer.

MODULE 14 – Groove Welds: Back og Backing Welds.

MODULE 15 – Groove Welds: Backing, Spacers og Consumable Inserts.

MODULE 16 – Groove Welds: Backgouging, Seal Welds, og Skewed Joints.

MODULE 17 – Filletsveiser: Anatomi av en filettsveis, storrelse, dimensjonslinjer og notater i halen.

MODULE 18 – Filletsveiser: Dobbelfiletsveis, Notater pa utskrift, Lengde, Lukelinjer og Endringer i Sveisretning.

MODULE 19 – Filetsveis: Lengde og intermitterende filetsveis.

MODULE 20 – Filletsveiser: Konturer, Kombinerte sveisesymboler og Skewed Joints.

MODULE 21 – Plug and Slot Welds: Plug Weld Size, Slotsveisbredde og lengde.

MODUL 22 – Plug and Slot Welds: Vinkel av tennhjul, fyllingsdybde og antall sveiser.

MODULE 23 – Plug and Slot Welds: Pitch, Centerlines, og ledd med tre eller flere medlemmer.

MODUL 24 – Spot- og projeksjonsveiser: Storrelse og styrke, Antall sveiser og Pitch.

MODULE 25 – Spot- og projeksjonsveiser: Sveiseprosessreferanse, grupperte punktsvetser og flere medlemsflassesveiser.

MODUL 27 – Sommelast: Storrelse, styrke, sveiseprosessreferanse og lengde.

MODULE 28 – Som sveiser: Intermitterende som sveiser, antall sveiser, konturer og flere medlems som sveiser.

MODUL 29 – Surfacing Welds.

MODULE 30 – Kantsvetser: Storrelse, Lengde, Dobbelkantsvetser, og endringer i retning av sveising.

MODULE 31 – Kantsveiser: Kjedeintermitterende kant sveiser og forskyvbare intermitterende kant sveiser.

MODUL 32 – Kantsvetser: Omfang, plassering, ledd med tre av flere medlemmer, og kombinert sveisesymboler.

MODUL 33 – Loddingssymboler.

MODULE 34 – Nondestructive Examination Symbols: Letter Betegnelser, Side Betydning, Flere Test, Kombinert Symboler, og Supplerende Symboler.

MODUL 35 – Nondestructive Examination Symbols: Angi plassering og omfang av eksamenstestsymboler.

Top

Hei! Ønsker du å spille i det største kasinoet? Vi fant det for deg. Prøv her nå!