You are here
Home > posts

International Foundation for Protection Officers.

International Foundation for Protection Officers.

De unike utfordringene av kasino sikkerhet.

Alle fasiliteter har sikkerhetsproblemer unike for deres omgivelser. Kasinoer har en tendens til a ha et bredere sett med sikkerhetsproblemer enn mange andre innstillinger. Kasinoer er underholdningssentre, hoteller, restauranter og har betydelige mengder kontanter. En prim r faktor som bidrar til disse potensielle farene er at pa et gitt tidspunkt er et kasino ofte ekstremt overfylt. Massive folkemengder er en bekymring fordi flere mennesker i et bestemt omrade, jo mer sannsynlig er noe som kommer til a skje. Dette kan v re et angrep, en gruppe tyver pa jakt etter et enkelt mal, eller en ulykke som kan ha blitt forhindret eller oppdaget hvis det var f rre mennesker til stede. Kasinoer har utviklet spesifikke mater a bidra til a redusere sannsynligheten for at disse hendelsene oppstar. De fant ogsa mater a oppdage eventuelle potensielt skadelige bekymringer for det blir et stort problem. Men hvis alle disse feiler, har de utviklet strategier for a handtere problemet til det beste av deres evner. Dette papiret vil diskutere noen av de ulike problemene som er fremtredende pa kasinoer, hvordan man tar forholdsregler mot disse farene, og hva de skal gjore hvis et sikkerhetssporsmal presenterer seg.

Sikkerhets- og overvakingsoffisorer.

Det prim re malet for enhver sikkerhetsansvarlig eller overvakingsoffisient i et kasino er det samme som i praktisk talt annet anlegg: a beskytte de besokende, ansatte og eiendeler i organisasjonen. Fordi denne rollen er sa viktig, er begge disse sikkerhetsstillingene sv rt detaljert om hva deres jobb inneb rer, sa vel som hva deres kvalifikasjoner ma v re. En sikkerhetsansvarligs hovedansvar omfatter patruljering av omradet, inspeksjon av noe mistenkelig, handheving av kasinoets regler, handtering av nodssituasjoner og eskorte for alle som transporterer sjetonger. Krav til denne jobben inkluderer a ha et videregaende diplom eller en GED, en ren kriminell rekord, pa jobtrening, gode kommunikasjonsferdigheter, og i noen tilfeller en statslig lisens. Sikkerhetsansvarlige forblir generelt sv rt synlige gjennom etableringen, slik at de bedre kan hjelpe enhver kunde eller ansatt. Hoy synlighet bidrar ogsa til a avskrekke potensielle kriminelle (Field, 2000, s. 94-95).

En overvakingsoffiser har en mer bak-scenesjobb. Plikter inkluderer overvaking av CCTV-kameraer, videotaping og observasjon av aktiviteter rundt kasinoet som forklart pa https://www.casinositeshelper.com/, og identifisering av mistenkelig aktivitet. Tvilsom aktivitet kan omfatte en rekke ulike oppforinger. Tvilsom / mistenkelig aktivitet kan v re en indikasjon pa arbeidstakerforgiftning, utro pa spillene, stjele fra lanetakerne eller forsokt svindel. Pa grunn av overvakingsstillingens kritiske karakter har den en mer omfattende liste over krav. Disse inkluderer oppl ring i en skole designet eksklusivt for forhandlere og overvakingsteamet og har bakgrunn i kasinospill, for eksempel spilleautomater, roulette, craps og poker, en slik bakgrunn er nodvendig for a gi bedre forstaelse av spillet som hjelper til med a spotte alle som prover a jukse. En overvakingsoffiser ma ogsa ha en statslisens som tillater dem a operere (Field, 2000, 96-97). CCTV-kameraer er helt avgjorende i det daglige driften av et kasino, sa overvakingsoffisorer ma v re godt trente i hvordan de skal overvakes.

Noen av de spesielle utfordringene som skjer i et kasino er basert pa det faktum at det ikke er rett og slett ikke nok sikkerhetsansvarlige tilgjengelig for a overvake de massive folkemengdene som ofte er tilstede. For a gjore dette ma sikkerhetspersonellene jobbe veldig tett med overvakingsoffisorene. A arbeide alene, kan en sikkerhetsansvarlig ikke se en hendelse som skjer pa den andre siden av kasinoet. Men hvis en overvakingsoffiser ser noe mistenkelig, vil han bruke en toveisradio til a informere sikkerhetsansvarlig, som vil undersoke situasjonen (Field, 2000). Det er mange ting som bade sikkerhetsoffisorer og overvakingsoffiserer ma v re pa vakt. Disse inkluderer ulykker, branner, kriminell aktivitet, angrep og har mindrearige pa eiendommen.

Alle sikkerhetsansvarlige ma v re oppmerksomme pa alt som kan forarsake skade pa en person i fremtiden, selv om det ser ut til a v re ufarlig for oyeblikket. A se en potensiell sikkerhetsfare og forutsatt at noen andre vil fikse det kan bety at problemet ikke blir tatt vare pa for etter en ulykke. Dette kan v re noe sa enkelt som en drink som ble spilt pa gulvet, eller en kunde som har en haug med poser, blokkerer delvis en tungt reist gang. Begge disse er gode eksempler pa mindre ting som kan bli en fare for noen som ikke legger merke til dem. Hvis en offiser innser at noe kan v re en potensiell sikkerhetsfare, ma han enten lose problemet selv eller finne noen andre som kan. I mellomtiden bor n romradet blokkeres. En rapport ma skrives sa snart som mulig, mens alle detaljer i hendelsen fortsatt er friske i offiserens sinn. Rapporten skal dokumentere noyaktig hva faren var og hvilke tiltak det ble truffet for a rette opp det (International Foundation for Protection Officers [IFPO], 2003, s. 60).

Dessverre er alle ulykker ikke ekte ulykker. Noen er et forsok pa a bedra casinoet. Selv om det er vanligere for at noen forsoker a sende inn en bedragerisk soksmal for a v re kunde, vil en ansatt noen ganger ha en «ulykke» og samle arbeidsmannens erstatning. CCTV-kameraer brukes til a fange en ulykke pa videoband som apenbart har v rt fakket, og gir saksokeren ingen lovlig grunn til a saksoke for uaktsomhet, eller ingen sjanse for at arbeidstaker far arbeidsmannens erstatning. En annen mulig svindelkrav som kan bli arkivert, er skade pa en beskytterens bil mens du er i stand til a betjene parkeringsplassen. I et forsok pa a beskytte mot dette har kasinoer begynt a ta en serie med atte fotografier av bilen nar den forst gar inn pa parkeringsplassen. Dette inkluderer alle sider av bilen, samt et bilde av nummerplaten for identifikasjon (Firenze, 2002).

Branner er en stor risiko i et kasino. Enorme mengder folk hyppige kasinoer pa daglig basis. Lydnivaet er ogsa ekstremt hoyt; gjor det vanskelig a hore i tilfelle at en brannalarm ville bli aktivert. Denne stoyen kan inkludere folk som snakker, bjeller gar av og bakgrunnsmusikk. Imidlertid kan en annen faktor v re like viktig, om ikke mer sa: lanere er ofte helt nedsenket i sitt spill, sa selv om de horer brannalarmen, svarer de kanskje ikke umiddelbart (Kirch, 1998).

Kirch (1998) gir en veldig grundig oversikt over hva brannalarmsystemet er som i en av de storste kasinoene i Mississippi, The Grand Casino Biloxi. Dette systemet inkluderer 11 alarmpaneler, over 900 roykdetektorer med varierende grad av folsomhet for a muliggjore mer roykbehov i et omrade som kjokkenet der det forventes royk, 450 trekkstasjoner, CCTV-kameraer, brannmurer som ikke tillater brann eller roykgennemstromning i minst to timer, og royke evakueringsluftbehandlingsenheter. Sammen med all denne teknologien ma det alltid v re en veileder pa plikt oppl rt i livssikkerhetsproblemer som vil fungere som en kontakt med brannvesenet i nodstilfeller. Hver sikkerhetsbehandler er ogsa oppl rt til a bruke en brannslukningsapparat, selv om storre brann handteres av den lokale brannvesenet. Alle lokale brannvesenets medlemmer far en arlig gjennomgang av hele anlegget for a sikre at de far en viss grad av fortrolighet med utformingen av kasinoet.

Visse sikkerhetstiltak tas ogsa i selve alarmsystemet for a minimere sjansene for en falsk alarm. Noen av disse tiltakene inkluderer en 20 sekunders forsinkelse for alle roykvarslere. Dette betyr at den sentrale alarmstasjonen er gitt et signal for den faktiske alarmen gar av pa gulvet, noe som gir dem tid til a undersoke om det faktisk er brann. Hvert omrade av kasinoet har et annet farge lys som varsler sentralforsendelse til den noyaktige plasseringen av den antatte brannen. CCTV-kameraer brukes da til a gi en visuell verifisering av en brann. Hvis ingen brann eksisterer, kan personalet deaktivere alarmen for det hores ut. En annen mate Grand Casino Biloxi har forbedret brannsikkerhet er a koble alle heiser til det sentrale alarmsystemet. Sa snart en alarm er aktivert, stopper alle heiser umiddelbart og gar ned i forste etasje og slipper av alle passasjerene (Kirch, 1998).

En annen stor bekymring er kriminell aktivitet som foregar pa casino grunnlag. Dette inkluderer svindel-, tyveri- og gamblingordninger, hvorav mange er felonier og angrep. David Nichter (1998) presenterer en utrolig video som dokumenterer mange av de vanlige spillordene og andre ulovlige aktiviteter som finnes i kasinoer over hele landet i dag i PSTNs dokumentar for a forhindre svindel i spill- og fritidsbransjen. Noen av disse forbrytelsene er begatt av ansatte som prover a fa litt ekstra penger fra kasinoet. Ansatteforgiftning er et sv rt alvorlig problem i et kasinomiljo med klar kontant tilgjengelighet. Noen ansatte vil stjele alene ved a pocketing chips; andre kan jobbe i samarbeid med en outsider for a jukse kasinoet. Popul re tyveristyper begatt av utvendige tyver som jobber med kasinoene, inkluderer pungekjoring, stjele lommeboker og bytte. Bytting er nar noen velger et merke som ser ut til a ha en stor mengde kontanter eller andre verdisaker med dem og b rer en lignende gjenstand, for eksempel en koffert eller koffert. Tyven vil tilfeldigvis bytte den dyre gjenstanden med lignende gjenstand fylt bare med bergarter og avis.

Det er altfor mange gambling ordninger a liste her, men noen av de mest popul re er strenger, distraksjon ordninger og manipulering av kortene. Stringing oppstar nar en kunde tar en mynt og setter inn et stykke fiske linje inn i den. Linjen er sa viklet rundt fingeren for a beholde mynten til en spilleautomat for gjentatt bruk. Distraksjon kan oppsta nar andre lanere distraherer en medarbeider og deretter bytte en innsats til bedragerens favor. Manipuleringskort er en mate a plassere innsatsen i cheaterens favor. Dette kan gjores utelukkende av bedrageren eller i samarbeid med den ansatte som kjorer spillet. Disse kortene kan v re merket pa en eller annen mate som en krympe eller prikk med whiteout for a tippe av juksen om hvilket kort som er i spill. En annen metode er a manipulere kortene er med en falsk shuffle, stabling dekk for a tillate en ekstern partner a vite hvilket kort som spilles (Nichter, 1998). Hva disse juksene ikke kan stole pa er at CCTV-kameraer ser pa hvert eneste trekk, og nar en sikkerhetsansvarlig er varslet, blir de fanget.

Andre kriminelle aktiviteter kasinoer er tilboyelige til a inkludere overfall og roverier, noen ganger pa pistolpunkt (Nichter, 1998). En klar tilgjengelighet av kontanter er den felles motiverende faktoren i et v pnet ran. Et angrep i et kasino er ofte en kombinasjon av aggresjon over a miste et spill og en betydelig sum penger, samt narkotika og alkohol. Dessverre er kunder ikke de eneste som bruker, og muligens misbruk, narkotika og alkohol. I en undersokelse utfort av SECURITY Magazine ble bare 46% av de ansatte i losji og gjestfrihetsbransjen gitt en legemiddeltest for arbeidet startet (Zalud, 1998). Ved a ikke v re fullt bevisst pa eventuelle potensielle eksisterende medisiner eller alkoholvaner, utsetter en potensiell arbeidsgiver seg for hva som kan bli et alvorlig ansvar. Denne forpliktelsen kan komme i form av ansattes stjele for a stotte deres vane, eller en mulig skade for arbeidstaker eller en tilhenger dersom arbeidstaker er under pavirkning av et stoff.

Like ille som noen av disse forbrytelsene er; de er ingenting i forhold til de forferdelige handlinger begatt av to 18 ar gamle California-gutter som besokte det som sa ble kalt Primadona Resort, na kjent som Primm Valley Casino, i 1997. Hele spillindustrien ble odelagt da sju ar gammel Sherrice Iverson kom til besok kasinoet med hennes 14 ar gamle bror og hennes far, LeRoy Iverson. Sherrice ble voldtatt og kvalt av to unge menn, Jeremy Strohmeyer og David Cash. Kroppen hennes ble funnet tidlig om morgenen i kasinobadet hvor angrepet fant sted. Mange faktorer bidro til denne tragiske hendelsen, men den prim re faktoren var en far for opptatt av a spille slottene for a se sin datter. LeRoy Iverson hevder at den eneste gangen datteren hans var ute av syne, var da hun gikk pa toalettet. Sikkerhetsrapporter viser imidlertid at Sherrice ble funnet a vandre rundt kasinoet uten tilsyn pa minst tre separate anledninger den kvelden, den siste klokka 1:33 (Jet, 1997).

CCTV kameraer registrerte oyeblikkene som forer til barnets dod. Dessverre var ikke personalet oppmerksom pa noen mulig fare fordi de som er teknologisk avanserte som disse kameraene, fortsatt ikke er i stand til a tolke menneskelige samspill. Strohmeyer og Cash spilte tilsynelatende gjem med den lille jenta. Strohmeyer fulgte Sherrice inn pa toalettet hvor han fortsatte a voldtekt og kvele henne, mens Cash stod foran badedoren. Sherrices mor hevder at kasinosikkerhet ikke ga tilstrekkelig omsorg for a beskytte sitt barn, selv om faren var blitt advart flere ganger om ikke a overvake barnet (Longmore-Etheridge, 1999).

Ifolge Longmore-Etheridge (1999) var dette ikke forste gang et barn ble myrdet i et kasino. I 1987 ble en syv ar gammel gutt kvalt etter a ha blitt bortfort fra Whiskey Pete. Tragisk tok det to uskyldige barn til a bli drept for mange kasinoer tok tiltak for a beskytte dem fordi barna ikke bare var sa vanlige i det miljoet. Barnesikkerhet er i dag et stort problem for alle som er involvert i kasinoer. Nye lover er blitt vedtatt, nye programmer utviklet, og ny oppl ring har blitt gitt til sikkerhets- og overvakingsoffisorer. Ordinasjon 1212 ble vedtatt etter Sherrices dod for a begrense tidspunktene et barn er tillatt i kasinoer, samt a sikre at en sikkerhetsoffiser er oppfort i en hvilken som helst arcade som har 20 eller flere myntopererte fornoyelsesparker.

Assertiv inngrep er en teknikk som brukes til a beskytte barna som er til stede i kasinoer. Dette l rer alle offiserer spesifikke atferdsmessige signaler for a v re klar over det som er vanlig hos rovdyr. Assertiv inngripelse gjor det ogsa mulig for offiserer a gripe rovdyr hvis de har den nodvendige juridiske begrunnelsen for a gjore det. Baderom er ogsa ofte patrullert for a soke etter bevis pa at et barn kan ha hatt kl rne endret, da det kan v re et tegn pa at barnet har blitt bortfort, og gjerningsmannen prover a hindre soket ved a endre barnets utseende.

Et nytt program kjent som Kid Quest har ogsa blitt innlemmet i flere kasinoer. Dette gjor at foreldre kan slippe barnet sitt i et kvalifisert anlegg i kasinoet som vil se dem mens foreldrene er gambling. Kid Quest er viet barnesikkerhet. Kid Quest operatorer krever bilde ID a slippe av barnet. Samme foreldre ma ogsa produsere bilde ID for a fa barnet sitt ut av fasilitetene laste dorene. Foruten ID, ma foreldrene produsere samme selvklebende etikett som barnet skal ha pa seg, noe som gir barnets navn og enhver kjent medisinsk tilstand, slik at barnet kan slippes ut. CCTV-kameraer overvaker kontinuerlig omradet (Longmore-Etheridge, 1999).

CCTV kameraer er et viktig element i kasino sikkerhet. Ved hjelp av pan / tilt / zoom-funksjonene kan CCTV-kameraer overvake et relativt stort omrade uten ekstra kostnader for a trenge ekstra kameraer (IFPO, 2003, s. 83). De fanger et unarguable bilde av juks, forgjeves og angrep. Eller i Sherrice Iversons tilfelle, en kritisk tidslinje som viser nar sikkerheten fant henne uovervaket, hun spilte gjemte seg med Strohmeyer og Cash, Strohmeyer fulgte henne inn i toalettet og kom ut 25 minutter senere uten barnet mens hans medskyldige sto vakt ved doren (Longmore-Etheridge, 1999). CCTV-kameraer benyttes ogsa for a verifisere om det er brann pa eiendommen, samt eventuelle skader pa en bil for den gar inn pa parkeringsplassen. Denne utrolig allsidige teknologien hjelper ogsa med a spore rullebaner, savnede personer, kjente lovbrytere og andre som er sokt av politiet. Ved a bruke ansiktsgjenkjenningssoftware, kan bilder i en database tilpasses til en patron av kasinoet med en 95% noyaktighetsrate. Disguises er ikke generelt effektive for a forhindre deteksjon fordi kampen er laget av ansiktspunkter og ikke pavirkes av har eller vektendringer. Overraskende synes det mest effektive forklart a v re solbriller som ofte dekker en stor del av en persons ansikt, som forstyrrer programvaren (Florence, 2002).

Selv med denne omfattende teknologien er det nesten verdilos hvis noen ikke overvaker det kontinuerlig. Det kan ikke v re stresset nok den viktigheten sikkerhets- og overvakingsoffisorene spiller i forsok pa a holde kasinoansatte, besokende og eiendeler trygge. Dette er oppnadd gjennom sitt harde arbeid, engasjement og fremfor alt samarbeid. Kasinoer vil fortsette a mote de unike utfordringene de moter. Kasinovernstaber vil benytte en rekke tiln rminger for a forbedre sikkerheten eller eiendommen og for a minimere risikoen ved kriminell aktivitet.

Amy Strickhouser er en psykologi og forbrytelse major ved York College of Pennsylvania. Hun er medlem av ASIS International og Psi Chi, National Honors Society i psykologi. Etter oppgradering planlegger hun a skaffe seg Ph.D. i barnepsykologi.

Field, S. (2000). Karrieremuligheter i kasinoer og kasino hoteller. New York: Sjekkeboker.

Florence, D.L. (2002). Facing fakta: Skurker kan ikke satse pa anonymitet. Sikkerhetsstyring, 46, 101-106. Hentet 15. februar 2004, fra ProQuest-databasen.

International Foundation for Protection Officers (2003). Beskyttelse Officer Training Manual 7th ed. Napoli, FL .: IFPO.

Kirch, J.F. (1998). Du satser pa livet ditt. Sikkerhetsstyring, 49, 121-125. Hentet 14. februar 2004, fra ProQuest-databasen.

Longmore-Ethridge, A. (1999). De hoye innsatsen til barnesikkerhet. Sikkerhetsstyring, 43, 52-57. Hentet 14. februar 2004, fra ProQuest-databasen.

Nichter, D. (1998) Forhindre svindel i spill- og overnattingsbransjen. Videoband Professional Security Training Network.

Syv ar gammel jente drept i kasino toalett 18 ar gammel mistenkt arrestert. (1997, 16. juni). Jetfly. s.53.

Zalud, B. (1998). Trygt opphold grunnleggende; fa tilgang til CCTV-spillroller. Sikkerhet, 35, 22-24. Hentet 14. februar 2004, fra ProQuest-databasen.

Top

Hei! Ønsker du å spille i det største kasinoet? Vi fant det for deg. Prøv her nå!