You are here
Home > posts

Klacht innlevering via Test Kjop.

Klacht innlevering via Test Kjop.

Ikke tilfreds over en bedrift?

Verstuur hier je klacht!

Vil du at vare jurister hjelper deg?

Sa fungerer det.

Formuler din klage bedre.

Var enkle prosedyre hjelper deg med a treffe deg for bedre a formulere. Slik har du storre mulighet for en vellykket behandling. Du kan ogsa fa viktige dokumenter som bilag. Les de vanlige sporsmalene her.

De navnet Test-Aankoop.

Du sender din klage med vart navn til den riktige adressen. Sa vet selskapet at vi kan komme til enhver tid.

Del din klage med store publikum.

Du kan legge inn din klage pa vart klagebord. Hvis du gjor dem trygge, gjor du bedriften mer under trykk for a lose problemet.

Klachten sendes direkte til bedrifter.

10.660 Sendte klager � 4,565,267 betvist.

4.798 Afgatte klager.

5.862 I behandling.

Gjennomsnittlig svarstid 4 dag (en)

Hoyst og laveste scorende bedrifter.

De formel for beregningen.

Hvordan beregner vi resultatene fra bedrifter.

= Antall suksessful closed complaints x 50%

Antwoordratio x 25%

Gjennomsnittlig svarstid x 25%

Mer informasjon om beregningen.

= antall suksevolve avslutte klager.

Forholdet mellom de loste klager blir beregnet ved a dele resultatene fra de avsluttede klagerne.

Gjennomsnittlig svarfrekvens.

Den gjennomsnittlige svarstiden blir beregnet ved a svare pa svaret i lopet av det totale antall besvarte klager.

Antwoordratio.

Den svarratio beregnes ved a dele totalt antall klager ved total mengde svarte klager.

Hoyeste score.

Laveste poengsum.

ALGEMENE KLANTENDIENSTEN.

Test-Aankoop.

CONSUMPTIEGOEDEREN.

SAMSUNG ELECTRONICS BENELUX.

ENERGIE EN VANN.

ESSENT BELGIA.

FINANSIELL DIENSTEN.

BNP PARIBAS FORTIS.

TOURING ASSURANCES.

POSTDIENSTEN EN ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON.

NUMERICABLE.

BASE COMPANY.

VERVOERDIENSTEN.

AVIS BELGIA.

VRIJETIJDSDIENSTEN.

Mine samlinger.

THOMAS COOK.

Publieke klager.

Nylige innleverte klager.

Publieke klager.

1 dag (en) siden.

ingen levering.

1 dag (en) siden.

Betal med Sodexho sjekker.

1 dag (en) siden.

Feil mott darlig Smeg-apparat.

1 dag (en) siden.

Voorschot blir ikke tilbakebetalt.

1 dag (en) siden.

OPPDATERT GPS MET WINDOWS VISTA.

Informasjon for bedrifter.

Gebruiksvoorwaarden.

Doel van het & poke-a-company-plattform.

De forbrukerorganisasjoner Testkjop gir forbrukeren, bade med og uten ledelse av abonnent fra organisasjonen, i stand til a via online plattformen & poke-a-company & rdquo; direkte a skrive en bedrift som han er i konflikt med, med hvilken han har en meningsverschil.

Malet med denne plattformen er at via dialog med forbrukerne og virksomheten a gi sammen en losning pa konflikten. Kunden formulerer sin klage via plattformen (PC og smartphone) og selskapet svarer ogsa pa denne klagen via plattformen.

Gebruiksvoorwaarden.

Inloggen / Registreren.

Om det & poke-a-company & rdquo; plattform for testkjop for a kunne bruke, ma brukeren gjore seg kjent. Han gjor dette ved a melde pa nettsiden dersom han er abonnent, er Van Test Purchase, eller ved a forhandsgodkjenne seg hvis han ikke er en abonnent fra organisasjonen. Pas etter registrering kan brukeren logge inn. Da det er en plattform for a fa forbruker og bedrift i dialog, ma brukeren registrere seg for a gi korrekt informasjon. Dette vil ikke resultere i at den bedrift mot hvem klagen er rettet mot, vil ikke bli gjort det mulig for brukeren a identifisere, og det vil derfor ikke kunne loses.

Dor bruk a lage fra plattformen & «poke-a-company & rdquo; gir brukeren uttrykk for a v re i overensstemmelse med gjeldende bruksbetingelser.

Bruk van het platform.

Den plattformen tjener for strikt personlig bruk og for ikke-kommersielle og okonomiske formal.

Brukeren anerkjenner at han bare er ansvarlig for de bidrag han har lagt pa nettplattformen, for alle konsekvenser som kan oppsta derfra og for enhver manglende overholdelse av sine forpliktelser i henhold til de lovbestemmelser og bestemmelser som kan gjelde pa denne plattformen. zijn.

Test Kjop har ingen ansvar, eller overfor brukeren som ikke er offentlig, bestemte bidrag har lagt pa plattformen, heller ikke overfor virksomheten, firma eller juridisk person som utgjor det gjenstand av disse bidragene.

Brukeren forplikter seg til a i sin klage (og) ikke legge inn meldinger som er truende, forn rmende, ulovlig eller rasistisk, eller til a angripe voldsomme begivenheter, et brudd pa privatlivet og livet mot enhver annen lovlig eller regulativ bestemmelse som gjelder.

Dette kan gjore kan medfore sanksjoner, spesielt:

forst mottar brukeren som ikke har brukervilkarene, per e-post en advarsel; Hvis han padrar seg bruddet, kan testen kjopes etter en diskusjon der brukeren midlertidig ikke har tilgang til plattformen, og dette for en dag til en maned (i tilfelle av systematiske eller gjentatte brudd). Deretter far han eventuelt nytt adgang; i tilfelle av en alvorlig innbrudd kan utelukkelsen v re definitiv. Hver forsok pa a skrive pa nytt vil da resultere i fjerning av kontoer og meldinger.

Ogsa forbinder brukeren seg til a ikke plassere innhold pa nettet der intellektuelle eiendomsrettigheter hviler, med mindre han har fatt den uttrykkelige tillatelsen fra eieren av disse rettighetene, eller selv er den forfatter av.

Videre er det forbudt a legge inn en melding som inneholder privat og eacute; data fra en tredjedel (med unntak av data fra virksomheten som utgjor det gjenstand fra klagen), som e-post eller postadresser, telefonnummer eller annet element som noen kan bruke bli godkjent.

En bruker kan heller ikke reklamere for tilbud mott en kommersiell hensiktsplass. Ogsa forbudt er a oppgi fra lenker til kommersielle nettsteder, eller alle andre praksis som refererer til reklame.

Likevel kan en bruker ingen hyperlinks gi beskjed om sporsmal, dersom andre nettsteder eller fora moter et ulovlig innhold refererer.

Hvis det er identiske eller lignende meldinger som flere eksemplarer, kan dette betraktes som spamming. En bruker kan heller ikke legge inn meldinger som han ikke er forfatteren til, og heller ikke identiteten til eller navnet pa en annen.

Hvordan fungerer det systemet.

Hver forbruker, ikke medlem av Test Kjop, har muligheten til a via plattformen & poke-a-company & rdquo; en klagebrev oppstilling og a sende til bedriften som han har en tvist i. Etter at han har logget inn registrert, far forbrukeren tilgang til plattformens grensesnitt, hvor han kan klage.

Den brukeren vil velge bedriften fra en begrenset liste som vil bli levert av systemet, eller at bedriften selv lager pa plattformen. I den siste tilfelle vil brukeren sorge for at de angitte kontaktdataene er de riktige, sa ikke vil dette klagebrevet bedriften aldri na.

Etterfolgende vil systemet kreve at brukeren skriver om hva han skal beskrive, samt en utvidet beskrivelse av omtalen, og hvilken losning foretrekker brukeren. Brukeren har muligheten til a klage til a individualisere ved a angi bestemte referanser, og dersom dokumentene skal legges til vedlegg.

Fra sa snart alle nodvendige data er fylt ut, kan brukeren sende denne klagen til firmaet han har en tvist om. Denne firma mottar en e-post med klage og vedlagte dokumenter. Her kan det v re per vanlig e-post svar.

Den bruker, som har mottatt klagen, mottar en melding sa snart firmaet har mottatt klagebrevet. Brukeren kan herpa svare pa, etc.

Hvis ingen tilfredsstillende losning ble tilbudt til brukeren, har denne muligheten til a overfore hele saken til testkjopstjenester (50 advokater), som vil hjelpe til med a soke etter en losning.

Aansprakelijkheid.

Det er viktig a vite at testinnkjop ikke gar inn i den posttrafik som skal skje mellom brukeren og firmaet. Test Purchasing stiller bare en plattform til disposisjon for bade forbruker og bedrift eller forhandler, slik at de selvsagt skal kunne avgjore deres tvist.

Selv om Test Purchase er nodvendig med hensyn til utviklingen av denne plattformen, kan et problem, teknisk eller annet, aldri bli utelukket. Testkjop kan imidlertid ikke palegges noen ansvar nar det gjelder darlig drift av plattformen. Vel vil Test Kjop alt i arbeid for a sette plattformen pa nytt raskt pa nettet.

Brukeren er dessuten overbevist om at plattformen er et instrument for a oppna en minnelig losning, og i intet tilfelle kan det stilles i stedet for en bekreftelse, innleveret skriving, sendt innlevering.

De brukeren vet at det sendes et melding via plattformen, ikke at sporet eller suspensjonen av verjaring til folge har. Testkjop kan derfor for det verjaren av en fordring ikke holdes ansvarlig. I slike tilfeller vil brukeren til enhver tid ta kontakt med en advokat, som vil gjore det mulig.

Brukeren vil anvende de nodvendige midler for a bevare sine rettigheter, hvor Test Kjop kan selvfolgelig hjelpe.

Hvis forhandlingene mellom bruker og bedrift via plattformen ikke gir tilfredsstillende resultat, kan brukeren bestemme at dossieret skal eskalere til de 50 advokatene & rdquo; van Tes -Aankoop, hvorav denne tjenesten tar hand om dossieret for a fa brukeren til hjelp i sin soken etter en losning.

Test Purchoop vil bruke alle tilgjengelige midler for a fa et positivt resultat, men det sier seg selv at Test Purchoop ikke har et positivt resultat som kan garantere, da dette er avhengig av viljen til den bedrift som klagen ble formulert pa.

For sporsmal, hjelp av radgivning besok var hjemmeside.

Hulp nodig?

For sporsmal, hjelp av radgivning.

Auteursrecht 2018 Verantwoordelijke uitgever Aansprakelijkheid Privacy Cookiebeleid Version fran «aise.

Non-profit organization for the defense of consumer rights.

Top

Hei! Ønsker du å spille i det største kasinoet? Vi fant det for deg. Prøv her nå!