You are here
Home > posts

Logitech MK300 brukerhandbok.

Logitech MK300 brukerhandbok.

Se ogsa for Logitech MK300.

Beslektede handboker for Logitech MK300.

Innholdsfortegnelse for Logitech MK300.

Logitech & # xAE; Wireless Desktop Brukerhandbok MK300 620-001567 AMR.indd 1 18.2.2009 11:04:57.

620-001567 AMR.indd 2 18.2.2009 11:04:57.

Engelsk oppsett, 6 Funksjoner og feilsoking, 10 Karakterer, ######################################################################################### info pannage, 34 Portugu \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ‘ 18.2.2009 11:04:57.

Side 4: Takk.

Takk skal du ha! Gracias! Merci! Obrigado! 620-001567 AMR.indd 4 18.2.2009 11:04:57.

Logitech & # xAE; Wireless Desktop MK300 www.logitech.com Logitech & # xAE; Brukerhandbok Tradlos skrivebord MK300 620-001567 AMR.indd 5 18.2.2009 11:04:59.

Logitech & # xAE; Tradlos skrivebord MK300 620-001567 AMR.indd 6 18.2.2009 11:05:00.

Logitech & # xAE; Tradlos stasjon r MK300 620-001567 AMR.indd 7 18.2.2009 11:05:02.

Logitech & # xAE; Wireless Desktop MK300 Pull Espa & # xF1; ol TIRAR Fran & # xE7; ais TIRER Portugu & # xEA; s PUXAR 620-001567 AMR.indd 8 18.2.2009 11:05:04.

Logitech & # xAE; Tradlos stasjon r MK300 Pull Espa & # xF1; ol TIRAR Fran & # xE7; ais TIRER Portugu & # xEA; s PUXAR 620-001567 AMR.indd 9 18.2.2009 11:05:04.

Logitech & # xAE; Tradlost skrivebord MK300 Tastaturfunksjoner: hurtigtaster For a nyte alle funksjonene pa tastaturet ditt eller for a tilpasse det til dine behov, vennligst installer Logitech & # xAE; SetPoint & # x2122; Programvare som folger med produktet. Logitech-applikasjon.

Brukerhandbok Tastaturfunksjoner: hurtigtaster engelsk 620-001567 AMR.indd 11 18.2.2009 11:05:06.

Logitech & # xAE; Tradlost skrivebord MK300 Tastaturfunksjoner: F-taster Hvis du vil nyte alle funksjonene pa tastaturet eller tilpasse det til dine behov, vennligst installer Logitech & # xAE; SetPoint & # x2122; Programvare som folger med produktet. Brukervennlige, forbedrede F-taster gjor det enkelt a starte programmer eller kontrollere musikken din.

Brukerhandbok Tastaturfunksjoner: F-tastene Favorittsone-tast (til bruk med F-tastene) + F5 til F8 Programmer favorittprogrammet, mappen eller webomradet med produktivitetssone en lang, samtidig trykk pa og tilsvarende F5 , F6, F7, + F1 Lanserer dokumentprogram eller F8-tast (akkurat som forhandsinnstillingene for + F2 Lanserer regnearkprogrammet en bilradio).

Logitech & # xAE; Tradlos stasjon r MK300 Tastaturfunksjoner: F-tastene Internett-sonen Diverse + F9 Lagre fil + Utskriftsskjerm: Kontekstmeny + F10 Angre siste operasjon + Pause / Avbryt: Rullelas + F11 Gjenta siste drift + Batteristatuskontroll: PC-hvilemodus + F12 Apner / lukker CD-DVD-skuffen Engelsk 620-001567 AMR.indd 14.

Brukerhandbok Musfunksjoner: knapper og rulle Venstre klikk Hoyreklikk Rullehjul & # x2013; Bruk SetPoint-programvaren til a angi onsket hastighet og akselerasjon. (Se Tilpasse tastaturet og musen.) Batterilampe & # x2013; Lysdioden lyser gront i 10 sekunder nar musen er slatt pa. Lysdioden blinker rodt nar batterinivaet faller under 10%.

Side 16: Tilpasse tastaturet og musen.

Logitech & # xAE; Wireless Desktop MK300 Tilpasse tastaturet og musen & # xAE; Mus og tastaturinnstillinger-ikonet pa Windows Dobbeltklikk pa skrivebordet for a gjore endringer. For a tilpasse tastaturet klikker du kategorien My Keyboard. For musen klikker du pa Min mus-fanen.

Brukerhandbok For enten tastaturet eller musen vises en rekke faner Velg en fane til venstre. Velg en fane, for eksempel tastaturet F-tast Innstillinger. Et bilde av tastaturet vises med F-tastene (liste 2) til hvilke oppgaver som kan tildeles (liste 3).

Logitech & # xAE; Tradlos skrivebord MK300 Tilpass musen ved a bruke denne kategorien Min mus-fan For mer informasjon om hvordan du tilpasser tastaturet og musen, vennligst se hjelpesystemet. Engelsk 620-001567 AMR.indd 18 18.2.2009 11:05:09.

Brukerhandbok Batteristyring Klaviaturet har opptil 15 maneders batterilevetid, og musen har opptil 8 maneder. (Merk at musen kan fungere med bare ett batteri, men med betydelig redusert batterilevetid.) * Batterilovmodus Visste du at bade tastaturet og musen gar i dvalemodus nar du slutter a bruke dem i noen minutter? Denne funksjonen bidrar til a begrense batteriforbruket.

Side 20: Feilsoking.

Logitech & # xAE; Tradlos Desktop MK300 Feilsoking Tastatur og mus virker ikke Kontroller kabelforbindelsen. Prov ogsa a endre USB-porter. Kom n rmere? Prov a flytte tastaturet eller musen n rmere mottakeren. Flytt mottakeren. Plasser mottakeren vekk fra elektriske apparater og unnga metalloverflater.

Mus-LED-lampen (toppsaken) skal blinke. Koble til musen For ytterligere hjelp, se telefonnummeret til kundesupport pa side 58. Ga ogsa til www.logitech.com/comfort for mer informasjon om bruk av produktet og ergonomi. Koble tastaturet til engelsk 620-001567 AMR.indd 21.

Logitech & # xAE; Tradlos stasjon r MK300 Caracter & # xED; sticas del teclado: Botones de acceso r & # xE1; pido Passer til de beste funksjonene, og du kan ogsa personliggjore og installere programvare. Logitech & # xAE; SetPoint & # x2122; suministrado con el producto. Cambio de aplicaciones.

Manuell del usuario Caracter & # xED; sticas del teclado: botones de acceso r & # xE1; pido Espa & # xF1; ol 620-001567 AMR.indd 23 18.2.2009 11:05:14.

Logitech & # xAE; Tradlos stasjon r MK300 Caracter & # xED; sticas del teclado: Teclas F Parameteren kan brukes til a fungere som et tilleggsutstyr, eller for personlig bruk av en programvare, installere og installere programvare Logitech SetPoint suministrado con & # xAE; & # X2122; el producto. Las teclas F megjoradas tillater at du bruker og kontrollerer m & # xFA; sica f & # xE1; cilmente.

Manuell del usuario Caracter & # xED; sticas del teclado: Teclas F Secci & # xF3; n Favorittene (for brukervennligheten F) + F5 en F8 for programmering og brukervennlighet. de produktiverte og pulsaci & # xF3; n prolongada y simult og F5, de la tecla + F1 Abre la plage og # xF3; n para dokumentos F6, F7 og F8 (med andre ord og la.

Logitech & # xAE; Tradlos stasjon r MK300 Caracter & # xED; sticas del teclado: Teclas F Secci & # xF3; n Internett Varios + F9 Guardar archivo + Impr Pant: Menn & # xFA; kontekstuelle + F10 Deshacer & # xFA; ltima operaci & # xF3; n + Pausa / Inter: Bloq. Despl. + F11 Rehacer & # xFA; ltima operaci & # xF3; n + Estado de pilas: Modo de suspensi & # xF3; n de.

Manuell del usuario Karakteren & # xED; sticas del mouse: botones og desplazamiento Klikk pa knappen for a klikke pa knappen ##################################################################################;? Bruk elprogramvare SetPoint para configar la velocidad og la aceleraci & # xF3; n. Consulte la secci & # xF3; n Personalizaci & # xF3; n del teclado y el mouse. Indicador de carga de pilas & # x2013 ;.

Logitech & # xAE; Tradlos stasjon r MK300 Personalizaci & # xF3; n del teclado y el mouse Konfigurasjon & # xF3; n de rotte & # xF3; n y teclado Haga doble klikker du pa ikonet for den situasjonen da & # xAE; El Escritorio de Windows for realizar cambios. Para personalizar el teclado, klikk her for a fa mer informasjon. Para el mouse, haga klikk og la ficha Mi rat & # xF3; n.

Manuell del usuario Tanto para el teclado como para el mouse, se muestra una Elija una ficha serie de fichas a la izquierda. Elija una ficha, como Konfigurasjon & # xF3; n de teclas F de teclado. For a fa et bilde, trykk pa F (liste 2) for a se hva som skjer (liste 3).

Logitech & # xAE; Tradlos stasjon r MK300 Bruk denne funksjonen til a passe til en personlig mus Ficha Mi Rat & # xF3; n Para m & # xE1; s informasjon og # xF3; n sobre la personalizaci & # xF3; n del teclado y el mouse, konsulte el sistema de ayuda. Espa & # xF1; ol 620-001567 AMR.indd 30 18.2.2009 11:05:17.

Manuell del usuario Administraci & # xF3; n de las pilas Las pilas de este teclado duran hasta 15 meses y las del mus 8 meses. Merk: Aunque el mouse puede funcionar con una sola pila, la duraci & # xF3; n de est & # xE1; ser & # XE1; betydelig reduksjon. * Modo de suspensi & # xF3; n autom & # xE1; tico El teclado y el muse entran en modus de suspensi s si no se utilizan duros unos minutos.

Logitech & # xAE; Wireless Desktop MK300 Resoluci & # xF3; n de problemas El teclado y el mouse no funcionan Compruebe la conexi & # xF3; n del cable. Tambi & # xE9; n puede cambiar el puerto USB. & # xBF; M & # xE1; s cerca? Acerque el teclado o el mouse al receptor. Cambie la ubicaci & # xF3; n del receptor. Ingen lo coloque cerca de dispositivos el & # xE9; ctricos o sobre superficies motte & # xE1; licas.

Det er nodvendig a informere om informasjonen som er angitt, encontrar og # xE1; Losningen er en av de beste klientene i verdensklasse: ###################################################;;; m & # xE1; s informasjon og sanitaria og mange av oss.

Logitech & # xAE; Wireless Desktop MK300 Touches de raccourci du clavier Hor profiter pleinement de toutes les fonctions de votre clavier ou pour l’adapter & # xE0; du er her, installer logisk Logitech & # xAE; SetPoint & # x2122; livr & # xE9; avec le produit. S & # xE9; lecteur de Zone de volumendring a.

Guide de l & # x2019; utilisateur Touches de raccourci du clavier Fran & # xE7; ais 620-001567 AMR.indd 35 18.2.2009 11:05:22.

Logitech & # xAE; Wireless Desktop MK300 Touches de fonction du clavier Hor profiter pleinement de toutes les fonctions de votre clavier ou pour l’adapter & # xE0; du er her, installer logisk Logitech & # xAE; SetPoint & # x2122; livr & # xE9; avec le produit. Des touches de fonction conviviales vous permettent de lancer des applications en de contr & # xF4; ler facilement la musique que vous & # xE9; coutez.

Guide de l & # x2019; utilisateur Touches de fonction du clavier Zones Favourite Touche Fn (en kombinasjon av berorer F) + F5 & # xE0; F8-program for applikasjoner, dossier ou sites Web pr & # xE9; f & # xE9; r & # xE9; s au moyen d’une pression longue et Zone Productivit & # xE9; samtidig som du snakker om korrespondentene F5, F6, F7 ou + F1 Lance l’application de document.

Logitech & # xAE; Tradlos stasjon r MK300 Touches de fonction du clavier Sone Internet Divers + F9 Enregistrer un fichier + Impr Syst: meny kontekst + F10 Avbryt la derni & # xE8; re pa & # xE9; rasjon + Pause / Attn: Arr & # xEA; t d & # xE9; fil + F11 R & # xE9; p & # xE9; ter la derni & # xE8; re pa & # xE9; ration + berore den v & # xE9; rification du niva.

Guide de l & # x2019; utilisateur Fonksjoner de la souris: boutons et d & # xE9; filement Clic gauche Clic droit Roulette de d & # xE9; filement & # x2013; Utilisez le logiciel SetPoint pour d & # xE9; finir vos param & # xE8; tres de vitesse et d’acc & # xE9; l & # xE9; ration favouris (voir Personnalisation du clavier et de la souris). T & # xE9; moin d ‘& # xE9; tat des piles & # x2013; Il brille en vert anheng 10 sekunder lorsque la souris est sous spenning. Det er en glede for a ha et niva pa minst 10%.

Logitech & # xAE; Tradlos stasjon r MK300 Personligisering av tastatur og deaktivert Param & # xE8; tres de la souris Hor effektiver av endringer, klikk her for a se & # xF4; ne & # xAE; et annet sted i Windows Vista Hent personnaliser le clavier, klikk pa OK. Pour la souris, cliquez sur l’onglet Ma souris.

Guide de l & # x2019; utilisateur Une s & # xE9; rie d’onglets li & # xE9; s au clavier ou & # xE0; La souris s’affiche sur la Choisir un onglet gauche. Velg ikke, velg Param, og du trenger a trykke pa knappen. Une image du clavier s’affiche, indikerende les berorer F (liste 2) auxquelles les t & # xE2; ches peuvent & # xEA; tre pavirker & # xE9; es (liste 3).

Logitech & # xAE; Tradlos stasjon r MK300 Personnaliser la souris & # xE0; Jeg har ikke lov til a v re med pa dette tidspunktet. Helt pluss informasjon om personopplysningen du har valgt, og du vil v re sikker pa at du er i stand til a rapportere dette. Fran & # xE7; ais 620-001567 AMR.indd 42 18.2.2009 11:05:27.

Guide de l & # x2019; utilisateur Gestion de l’alimentation La dur de la piles du clavier s ‘& # xE9; l & # xE8; ve & # xE0; 15 mois maksimum og celle des piles de la souris & # xE0; maksimalt maksimalt. La souris peut fonctionner avec une seule pile, men du kan ogsa velge a velge den beste losningen. Du kan ogsa velge en av de mest popul re og mest popul re. modus for april & # xE8; s quelques minutes d’inactivit & # xE9 ;.

Logitech & # xAE; Tradlos stasjon r MK300 D & # xE9; pannage Le clavier et la souris ne fonctionnent pas V & # xE9; rifiez la connexion du c & # xE2; ble. Essayez & # xE9; Galement de Changer de porter USB. Proximit & # xE9; ? Essayez de rapprocher le clavier et la souris du r & # xE9; cepteur. Changez l’emplacement du r & # xE9; cepteur. Eloignez le r & # xE9; cepteur des autres appareils & # xE9; lectriques et & # xE9; leser overflater m & # xE9; talliques.

Hor obtenir de l’aide supple mentaire, reportezvous aux num & # xE9; ros de t & # xE9; l & # xE9; telefon du tjenesteklient & # xE8; le & # xE0; la side 58. Hyt og savoir pluss bruk av produksjonsprodukter og leverkonfort, i tillegg til webomradet www. Connexion du clavier logitech.com/comfort. Fran & # xE7; ais 620-001567 AMR.indd 45 18.2.2009 11:05:31.

Logitech & # xAE; Tradlos stasjon r MK300 Recursos do teclado: Teclas de acelera & # xE7; & # xE3; o Para desfrutar de toos os recursos do teclado ou para personaliz, og de er nodvendige for a installere, installere og programmere Logitech & # xAE; SetPoint & # x2122; du kan ogsa ha det. Alternador de aplicativos.

Guia do Usu & # xE1; rio Recursos do teclado: Teclas de acelera & # xE7; & # xE3; o Portugu & # xEA; s 620-001567 AMR.indd 47 18.2.2009 11:05:32.

Logitech & # xAE; Tradlos stasjon r MK300 Recursos do teclado: Teclas-F Para desfrutar de toos os recursos do teclado ou para personaliz & # xE1; -lo de modo a atender suas necessitades, instale o software Logitech & # xAE; SetPoint que acompanha o produto. & # X2122; Som pr & # xE1; ticas teclas F avan & # xE7; adas permitem que voc & # xEA; I tillegg har du mulighet til a sjekke og m & # xFA; sica.

Guia do Usu & # xE1; rio Recursos do teclado: Teclas-F Zona de favoriete tecla (para uso com-F) + F5 a F8 programm seu aplicativo, sua pasta ou seu site preferidos Zona de produtividade com um longo pressionamento e as teclas F5, F6, simult & # 2E2; neo de + F1 Iniciam o pluralativo de documento F7 ou F8 korrespondenter (como + F2 Iniciam o aplicativo de planilha.

Logitech & # xAE; Tradlos stasjon r MK300 Recursos do Teclado: Teclas-F Zona da Internet Diversos + F9 Salvar arquivo + Utskriftsskjerm: Meny i kontekst + F10 Desfazer a & # xFA; ltima opera & # xE7; & # xE3; o + Pause / Break: Scroll las + F11 Refazer en & # xFA; ltima opera & # xE7; & # xE3; o + Verifica & # xE7; & # xE3; du gjor det som et alternativ: Modo de suspenser & # xE3;

Guia gjor Usu & # xE1; rio Recursos gjor musen: bot & # xF5; es e rolagem Clique esquerdo Clique direito Roda de rolagem & # x2013; Bruk o programvare SetPoint for a definere en velocidade og en akselerere «# ~» preferanse. (Consulte Personalizar o teclado e o mouse.) Luz indicadora da bateria & # x2013; En luz verde gjor lysdioden klar for a se segundos quando o mouse est & # xE1 ;.

Logitech & # xAE; Tradlos stasjon r MK300 Personaliserer og konfigurerer musen Configura & # xE7; & # xF5; es gjor mus e do teclado Clique duas vezes no & # xED; kegle etter & # xE1; rea & # xAE; de trabalho gjor Windows para fazer altera & # xE7; & # xF5; es. Para personalizar o teclado, clique na guia Meu teclado. Klikk pa musen, klikk pa musen.

Guia gjor Usu & # xE1; rio Para o teclado o muse musea, og er en av de beste & # xE9; Mostrada Escolha uma guia & # xE0; esquerda. Konfigurere & # xE7; & # xF5; es de tecla F do Escolha oma guia, como teclado. Du kan ikke gjore noe med & # xE9; Exibida, Mostrando som Teclas F (liste 2), er Quais Tarefas podem ser atribu & # xED; das (liste 3).

Logitech & # xAE; Tradlos stasjon r MK300 Personliggjore musen med musen, og velg musen. Du kan ogsa legge til informasjon om hvordan du gjor det, og du kan ikke snakke med musen, konsulteres av sistnevnte. Portugu & # xEA; s 620-001567 AMR.indd 54 18.2.2009 11:05:36.

Guia do Usu & # xE1; rio Gerenciamento de bateria En bateria do teclado dura at & # xE9; 15 meses, en bateria do mouse dura pa & # xE9; 8 meses. (V r oppmerksom pa at muspoden er kompatibel med alle bateria, men det er ikke mulig a gjore det.) * Modus de suspensier, og du gjor PC-en med en mus eller en mus som ikke er oppdaget av suspensjonene. s & # xE3; o usados durante alguns minutos? Esse recurso ajuda en limitar o uso de bateria.

Logitech & # xAE; Tradlos stasjon r MK300 Solu & # xE7; & # xE3; o de problemene O teclado og mouse n & # xE3; o funcionam Verifique a conex & # xE3; o do cabo. Al & # xE9; m disso, eksperimente trocar de porta USB. Mover para mais perto? Tente colocar o teclado eller mouse mais perto receptor.

Conecte o mouse Para obter ajuda adicional, verifique os n & # xFA; meros de telefone do atendi ao cliente na pina 58. Du kan ogsa fa informasjon om hvordan du bruker ergonomi, visite www.logitech.com/comfort. Conecte o teclado Portugu & # xEA; s 620-001567 AMR.indd 57 18.2.2009 11:05:40.

1-866-934-5644 620-001567 AMR.indd 58 18.2.2009 11:05:40.

620-001567 AMR.indd 59 18.2.2009 11:05:40.

& # XA9; 2009 Logitech. Alle rettigheter reservert. Logitech, Logitech-logoen og andre Logitech-merker eies av Logitech og kan bli registrert. Alle andre varemerker tilhorer deres respektive eiere. Logitech patar seg intet ansvar for eventuelle feil som kan oppsta i denne handboken. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Top

Hei! Ønsker du å spille i det største kasinoet? Vi fant det for deg. Prøv her nå!