You are here
Home > posts

Roulette rng kalkulator

Roulette rng kalkulator h1>

232 = 232 – to til makten pa 32.

Darlig RNG – Dette er en RNG som ikke vil danne en sirkel av RandSeeds.

c1 – Forste konstant av LCG RNG formel.

c2 – Den andre konstanten av LCG RNG formel.

Casino Software Provider-Et selskap som tilbyr programvare og server stotte for theonline kasinoer. Mest kjente Casino Software Providers er Micro gamming, Playtech og RTG (Real Time Gaming).

God RNG – Dette er en RNG som vil danne en sirkel av RandSeeds.

mod – Modulo operasjon. 5 mod 3 = 2; 7 mod 3 = 1.

RandSeed – En variabel som lagrer nummeret hvorfra er hentet utfallet pa kasinoet.

RNG – Tilfeldig tallgenerator.

RNG-sirkel – Sirkelen som er laget av LCG RNG-formelen.

TST – Teknisk systemtesting (TST) er en internasjonalt anerkjent akkreditert testing.

Facility (ATF) tilbyr et bredt spekter av testing og konsultasjonstjenester for terrestrisk tradisjonell / landbasert) og Interactive-basert spill, satsing, lotteri, e-handel og informasjonsteknologi, for a sikre at spill opererer pa en mate som er rettferdig, sikker og revisjonsbar.

Tilfeldig tallgenerasjon -Det er mange teorier om tilfeldige tall. Her valgte jeg de mest kjente metoder for a skaffe tilfeldige tall, og sa vil jeg vise deg hvordan kasinoene har tilfeldige tall og hvordan de genererer dem.

For a forsta alle betingelsene, som jeg vil bruke for a forklare alt, vil jeg fortelle deg en liten historie.

Introduksjon.

mange tilfeldighetsapplikasjoner har fort til mange forskjellige metoder for a generere tilfeldige data. Disse metodene kan variere med hensyn til hvor uforutsigbar eller statistisk tilfeldig de er, og hvor raskt de kan generere tilfeldige tall.

for adventen av beregningsmessige tilfeldige talgeneratorer, genererte store mengder tilstrekkelig tilfeldige tall (viktig i statistikk) mye arbeid. Resultatene vil noen ganger bli samlet og distribuert som tilfeldige nummertabeller.

fysiske metoder.

De tidligste metodene for a generere tilfeldige tall – terninger, myntvippe, roulettfelter brukes fremdeles i dag, hovedsakelig i spill og gambling, da de pleier a v re for sakte for applikasjoner i statistikk og kryptering.

Noen fysiske fenomener, som termisk stoy i zener-dioder, ser ut til a v re virkelig tilfeldige og kan brukes som grunnlag for maskinvare-tilfeldige generatorer. Imidlertid har mange mekaniske fenomener asymmetrier og forspenninger som gjor deres resultater ikke helt tilfeldige. De mange vellykkede forsok pa a utnytte slike fenomener av gamblere, spesielt i roulette og blackjack, er vitnesbyrd om disse effektene.

beregningsmetoder.

maskinvare tilfeldig talgenerator i databehandling, en maskinvare tilfeldig talgenerator er et apparat som genererer tilfeldige tall fra en fysisk prosess. slike anordninger er vanligvis basert pa mikroskopi c fenomen som termisk stoy eller den fotoelektriske effekt eller andre kvantfenomener.

disse prosessene er i teorien helt uforutsigbare, og teoriens pastand om disse prosessene er i teorien helt uforutsigbar, og teoriens pastand om uforutsigbarhet er gjenstand for eksperimentell test. En kvantumbasert maskinvare-tilfeldig talgenerator inneholder vanligvis en forsterker for a bringe utgangen av den fysiske prosessen inn i makroskopisk rike og en transduser for a konvertere utgangen til et digitalt signal.

Det er veldig enkelt a feilkonstruere enheter som genererer tilfeldige tall. ogsa, de bryter stille og produserer ofte avtagende tilfeldige tall nar de nedbrytes. Et eksempel kan v re den raskt avtagende radioaktiviteten til roykalarmene nevnt tidligere. Nar den radioaktive intensiteten minker, vil sensoren bli nodvendig for a kompensere, ikke en lett oppnadd oppgave. feilmodi i slike enheter er rikelig og er verken enkle eller raske eller billige a oppdage.

fordi de er ganske skjore, og svikter stille, bor statistiske tester pa produksjonen utfores kontinuerlig. mange, men ikke alle, slike enheter inkluderer noen slike tester i programvaren som leser enheten.

Pseudo-Random generatorer.

De fleste datamaskiner «tilfeldige nummergeneratorer» er ikke maskinvareenheter, men er programvarerutiner som implementerer algoritmer. Ofte leveres de med slik systemprogramvare som sprakkompilatorer (for eksempel som en eller flere bibliotekrutiner) eller operativsystemer (for eksempel som systemsamtaler).

Line re kongruensielle generatorer (LCGs) representerer en av de eldste og best kjent pseudorandom-tall generatorgenerasjonene. Teorien bak dem er lett a forsta, og de er lett implementert og raskt.

LCG er definert av gjentakelsesforholdet:

V j + 1 = (A x Vj + B) mod M.

hvor Vn er sekvensen av tilfeldige verdier og A, B og M er generator-spesifikke heltallkonstanter. Mod er modulo-operasjonen.

Perioden til en generell LCG er maksimalt M, og i de fleste tilfeller mindre enn det. LCG vil ha en full periode hvis:

1. B og M er relativt prime 2. A-1 er delelig med alle primefaktorer av M. 3. A-1 er et multiplum av 4 hvis M er et multiplum av 4 4. M> max (A, B, V0 ) 5. A> 0, B> 0.

Dette er den raskest evaluerte av alle tilfeldige tallgivere; Ogsa de passerer med suksess.

Diehard-tester: Diehard-tester er et batteri av statistiske tester for a male kvaliteten pa et sett av tilfeldige tall. De ble utviklet av George Marsaglia over flere ar og ble forst publisert i 1995 pa en CD-ROM med tilfeldige tall. Samlet sett betraktes de som en av de strengeste slike testene kjent.

Bursdagsrom: Velg tilfeldige poeng pa et stort intervall. Avstanden mellom punktene skal v re asymptotisk Poisson distribuert. Navnet er basert pa bursdag paradoks.

Overlappende Permutasjoner: Analyser sekvenser av fem pafolgende tilfeldige tall. De 120 mulige bestillinger bor skje med statistisk like sannsynlighet. Ranger av matriser: Velg noen antall biter fra noen antall tilfeldige tall for a danne en matrise over, og bestemt deretter matrisens rangering. Telle leddene.

Monkey Tests: Behandle sekvenser av et antall biter som «ord». Telle de overlappende ordene i en strom. Antallet «ord» som ikke vises, bor folge en kjent distribusjon. Navnet er basert pa den uendelige aperteorien.

Telle 1: Telle 1 bitene i hver av hver pafolgende eller valgte byte. Konverter tellingen til «bokstaver», og telle forekomsten av fem-lettere «ord». Parkeringsprove: Tilfeldig plasser sirkler i en 100 x 100 kvadrat. Hvis sirkelen overlapper en eksisterende, prov igjen. Etter 12 000 forsok bor antall vellykkede «parkerte» kretser folge en viss normal fordeling.

Minimum Avstand Test: Tilfeldig plasser 8000 poeng pa en 10.000 x 10.000 kvadrat, og finn deretter den minste avstanden mellom parene. Torget av denne avstanden skal v re eksponentielt fordelt med et visst antall.

Tilfeldig sf rer Test: Tilfeldigvis velg 4000 poeng i en kube av kant 1.000. Senter en sf re pa hvert punkt, hvis radius er den minste avstanden til et annet punkt. Det minste sf rens volum skal eksponensielt fordeles med et visst middel. Klemtesten: Multipliser 231 med tilfeldige flyter pa [0,1] til du nar 1. Gjenta dette 100.000 ganger. Antallet flyter som trengs for a na 1, bor folge en bestemt fordeling.

Overlapping Sums Test: Generer en lang rekke tilfeldige flyter pa [0,1]. Legg til sekvenser pa 100 pafolgende flyter. Summen skal normalt fordeles med karakteristisk middel og sigma.

Kjor Test: Generer en lang rekke tilfeldige flyter pa [0,1]. Count stigende og synkende lop. Tellingene bor folge en viss distribusjon.

Craps Test: Spill 200.000 spill med craps, telle gevinster og antall kast per spill. Hver telle bor folge en bestemt fordeling. Som du ser, har maskinvare-tilfeldig talgenerator sendt mange problemer, spesielt nar det er behov for en rask RandSeed-beregning. Det er derfor kasinoer jobber bare med Pseudo-Random generatorsThe Craps Test: Spill 200.000 spill med craps, telle gevinster og antall kast per spill. Hver telle bor folge en bestemt fordeling. Som du ser, har maskinvare-tilfeldig talgenerator sendt mange problemer, spesielt nar det er behov for en rask RandSeed-beregning. Derfor jobber kasinoer bare med Pseudo-Random generatorer.

Statistisk tilfeldighet Intern tilstand av RNG Uforutsigbarhet Ikke repeterbarhet Re-seeding og sykling Les mer her.

Casino’s RNG Formula.

Kasinoets RNG (Random Number Generator) er en enkel matematisk rekursiv funksjon RandSeed (n) = ((c1 * RandSeed (n-1)) + c2) mod M, hvor c1, c2- to konstanter, M-modulo faktor vanligvis 2 ^ 32 eller 2 ^ 64 Nar du ser denne formelen, tror du kanskje at RandSeed fortsetter a oke til uendelig, da vi multipliserer den siste RandSeed med c1 og legger til c2. Uansett skjer dette ikke, og arsaken til dette er at det er Maned. Det er alltid en grense for RandSeeds verdi og det avhenger av hvor mange biter algoritmen ble laget for a fungere. Hvis algoritmen arbeider s pa 32 bits, vil rekkevidden av RandSeed v re fra -2147483648 til +2147483647. Sa hvis neste RandSeed vil v re storre enn +2147483647, starter den igjen fra -2147483648.

For eksempel, la oss velge c1 = 84783 og c2 = 4236381 (senere vil du finne ut at ikke noe tall kan fungere for c1 og c2). Vi har ogsa RandSeed1 = 53478. Etter at vi har gjort beregningene vi mottar:

RandSeed2 = 243294359 RandSeed3 = -1498047210 RandSeed4 = 1840508263 RandSeed5 = -935 499 962 672 013 367 RandSeed6 = RandSeed7 = -1722617994 RandSeed8 = 1645751559 RandSeed9 = 1156117926 RandSeed10 = -593 272 873 RandSeed11 = -1087751722 RandSeed12 = -1312230233 RandSeed13 = 2021227526 RandSeed14 = 837 430 135 -260 998 090 RandSeed15 = RandSeed16 = -525319097 RandSeed17 = 686094950 RandSeed18 = -1844674793 RandSeed19 = -119621994 RandSeed20 = -1489495065 RandSeed21 = 106754477 RandSeed22 = 1806981815.

Hvis vi gjor dette for 2 ^ 32 ganger, kommer vi tilbake til RandSeed (2 ^ 32) = RandSeed1.

ALLE online kasinoer er basert pa denne enkle formelen. Det ble bevist av meg, av et faktum jeg sa som du vil se senere og av andre som sprakk allerede casino RNG.

Hva betyr det at en kasino programvareleverandor er godkjent?

Noen ganger kan du lese at noen organisasjoner, som TST, testet RNG og kasinoprogramvaren til en bestemt leverandor, og de sa at RNG er bra. Dette betyr at de bare har verifisert om kasinoet faktisk bruker denne formelen (RNG) for a fa resultatet til brukeren uten a ta hensyn til gevinsten han gjorde. De ucertifiserte kasinoene kan bruke formelen ovenfor sammen med gevinstverifikasjonsprosessen. Det er en veldig enkel algoritme lagt til RNG, som kan gjores av alle, for a fa alle brukerne til a svikte til sist.

Her snakker vi bare om verifiserte kasinoer, siden de ubekreftede kasinoene er nesten umulige a bli slatt. De er programmert for a fa deg til a miste, selv om dette ikke er en regel for alle, sa les videre.

Kasinoer som ikke bruker bare RNG. Hvordan ble de slatt?

Du forstar veldig godt at jeg ikke kan gi deg navn her, og jeg vil ikke nevne disse kasinoene selv om du spor meg.

Selv om denne typen kasinoer sokte uslaelig, ble de fortsatt slatt av vennen min for over ett ar siden. I starten trodde jeg at han var sjokkert, men han var veldig serios og veldig forpliktet til a vinne pa et ubekreftet kasino.

For det forste bor du vite at balansen din ikke overvakes av et menneske, men av et program. Det tar vare pa alt og gjor pa en slik mate at du mister all din bankroll. Ogsa det gjor deg ikke til a tape rett, de er ogsa programmert for a fa deg til a vinne.

Uansett hvis brukeren ikke samsvarer med en bestemt tilstand (som representerer spillene brukeren spiller, spillene han lager og maten han spiller pa), vil algoritmen ikke vite hva han skal gjore med ham, og det vil fa ham til a tape. Sa, det avhenger av mange faktorer. A vite disse faktorene, kan du lure denne algoritmen og vinne. Det er et slags spill, men vel, dette ble laget av en venn av meg for over ett ar siden.

I begynnelsen laget han et gambling nettsted og registrert som tilknyttet hver av disse kasinoene. Han tjente ikke mye penger som tilknyttet, siden han hadde et sv rt lavt antall brukere og kasinoene var ikke sa bra a konvertere. Uansett analyserte han spillprosessen til de spillerne, som registrerte seg under sin tilknyttede kode, og maten algoritmen gjorde dem til a vinne og til slutt a miste. Sa algoritmen verifiserer om en spiller deponert mye pa den, slik at han kan oke bankrollen med 40% og etter at det gjor at han mister alle pengene sine.

Dette gir deg et inntrykk av at det er mulig a vinne pa dette kasinoet, det er derfor, etter at du har mistet alt, tror du dette var ikke heldig dagen, men dette kasinoet er bra. Vanligvis gjor dette folk til a sette inn enda flere penger i samme eller neste dag. Hvis en spiller deponerer en lav sum penger, gjor algoritmen ham med samme bankroll en stund, og etter en tid taper spilleren. Han begynner a tenke at han ikke hadde den nodvendige balansen for a vinne, sa han legger mer inn i kasinoet.

Etter a ha oppdaget alle disse aspektene (her ble ikke fortalt dem alle) av den algoritmen deponerte han $ 3000 pa kasinoet og han lagde rundt $ 5000 med triksene, som han oppdaget. Han var overrasket over det store antallet ubekreftede kasinoer, som brukte denne algoritmen, derfor var han fornoyd da han til slutt lurte pa sin algoritme for a sla oss.

Kasinoene, hvor han spilte, har allerede blitt stengt. Som du ser disse kasinoene er apnet bare for a jukse oss og de bryr seg ikke om sitt omdomme. Ogsa de er ment for et lite antall spillere.

Her kommer et sporsmal:

Hva gir en fordel til kasinoet?

Hvorfor utbetalingene er alltid RandSeed (n) = ((c1 * RandSeed (n-1)) + c2) mod M.

Hva trenger vi for a sla den?

For a sla RNG trenger vi bare to konstanter c1 og c2. Men a vite disse 2 konstantene, vil vi ogsa trenge minst en RandSeed, sa vi vil kunne finne ut de neste RandSeeds, slik at RNG blir slatt.

La oss na si at vi har de 2 konstantene, og vi vet at RandSeed for et bestemt spinn er for eksempel 53478.

Sa c1 = 84783, c2 = 4236381 og RandSeed1 = 53478. A gjore beregningene vil vi vite at RandSeed2 = 243294359.

Og hva har vi med dette? Sa vi har RandSeed, og hva med det?

Vi trenger nummeret som skal lande (for roulette spillet).

Derfor kommer det neste sporsmalet.

Hvordan er tallet dannet fra RandSeed?

Det var noen som sa at utfallet (nummeret til roulette spillet) skyldes «RandSeed mod 37» (siden det er 37 mulige utfall som rouletten har 0. 36 tall). Denne metoden for a oppna utfallet er veldig primitivt, og de som gjorde det, er virkelig dumme.

Til a begynne med var jeg glad, siden jeg trodde at jeg fant en mate a sla RNG pa. Men jeg klarte ikke. Sa jeg visste at formelen er mer enn bare RandSeed mod til 37 eller til 53 (for blackjack spillet). Det tok meg litt tid a finne den.

Sa jeg vil vise deg noyaktig hvordan tallet er dannet fra RandSeed. L et si at vi for tiden har en RandSeed = 1732545654. Na skal vi gjore noen beregninger. Kjor kalkulatorprogrammet fra Start-> Programmer-> Tilbehor-> Kalkulator. Velg deretter «Vitenskapelig» fra «ViewView» -menyen. Skriv inn RandSeed-nummeret og kontroller radioboksen.

Sa konverterer vi denne RandSeed i bin r kode: 1100111010001001000110001110110 Vi fjerner de siste 16 sifrene, og vi far folgende bin re nummer: 110011101000100 Hvis tallet ovenfor har 16 sifre, bor du fjerne det forste sifferet i dette bin re nummeret. Na konverterer vi dette bin re nummeret i desimalkode (se radioboxen): 26436. Og 26436 mod 37 = 18.

Hvilke fordeler gir denne formelen?

Denne formelen inneb rer bare bin re operasjoner, som lett utfores av datamaskinen. Ogsa denne formelen fjerner svakheten gitt av RandSeed mod 37.

Du bor varsle at RandSeeds 1732545654 og 1732545655 gir det samme resultatet, fordi vi fjerner de siste 16 bin re sifrene. Og ikke bare den neste RandSeed, men ogsa en gruppe pa 65536 (2 ^ 16) RandSeeds ville gi de samme resultatene i kasinoet. Dette betyr at et nytt utfall kommer hos hver gruppe pa 65536 RandSeeds. Sa hvis den forste gruppen av 65536 RandSeeds gir et utfall (la oss si nummer for «roulette spillet»), sa vil neste gruppe gi et utfall (dette er det neste nummeret til det forste resultatet for roulette spillet. For vart eksempel, det er tallet «)».

Sa sporsmalet er hvordan RandSeed passerer fra en gruppe til en annen. A vite dette vil resultere i a sla igjen RNG, da vi vil vite hvilken gruppe RandSeeds er den neste og dermed resultatet i roulette.

Sa vi vet allerede formelen som brukes til a transformere RandSeed i utfallet gitt av kasinoets server. Sa alt vi trenger er a ha de RandSeeds, og vi kan trygt forutsi utfallet. Det er her vi skal gjore forskningen na. Som vi ser, er denne enkle formelen god nok til a gi tilfeldige tall.

Men hva betyr det bra nok?

Hvilke egenskaper skal ha denne formelen?

Hvorfor ma det v re akkurat dette?

Vi skal svare pa disse sporsmalene og refererer igjen til formelen:

RandSeed (n) = ((c1 * RandSeed (n-1)) + c2) mod M.

Det var mange forslag for denne formelen dukket opp. Hovedideen var a finne ut hvilken formel som ville fa hver RandSeed en gang og etter den siste RandSeed, ville det starte med den opprinnelige oppstarten av RandSeed.

Dette er hva jeg kalt en god RNG. Anta at vi har 10.

RandSeeds: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. En god RNG er 2 4 8 0 1 3 5 7 9 2 4. En god RNG vil lage en sirkel hvor hver RandSeed har sitt eget sted i den.

Vurder RNG-sirkelen som et roulettehjul.

Det spiller ingen rolle hvilke verdier vi tar for konstantene?

Vel, for eksempel, hvis c1 er en divisor pa 5 eller et jevnt tall, vil denne formelen ikke lage en sirkel. Den andre konstanten skal ikke v re «eller». C2-konstanten er generelt et stort antall. De andre egenskapene til c1 og c2 er nevnt i forste kapittel. Sa, som du ser her, er litt arbeid for du gjor RNG.

ALLE online kasinoer er basert pa denne RNG-formelen. Forskjellen mellom dem er disse 2 konstantene. La meg fortelle deg en ting. A vite disse 2 konstantene, resulterer det i a fa resultatet for et hvilket som helst spill av det elektroniske kasinoet. Uansett er transformasjonen av Randseed i utfallet avhengig av spillet som spilles. For eksempel bruker vi samme formel bade for blackjack og for roulette spillet, men for blackjack har vi «RandSeed mod til antall kort».

A vite RNG og noen utfall, kan vi finne alle de neste resultatene om noen fa minutter.

RNG slar kasinoene:

Det er mange metoder for a sla kasinoene. I denne utgaven presenterer jeg to av dem.

Forste metoden er a ga direkte til kasinospillene og ta de to konstantene derfra. Egentlig tar vi ikke algoritmen eller noe slikt. Du bor vite at t her er en algoritme for a generere RandSeeds og sende dem til den andre algoritmen, hvor resultatene er oppnadd.

Den andre metoden gjor resultatene avhengig av spillet som spilles. Sa faktisk, det vi trenger er a fange opp RandSeed mens den sendes fra den forste algoritmen til den andre. Vi trenger bare 3 eller 4 RandSeeds for a finne ut konstantene.

Top

Hei! Ønsker du å spille i det største kasinoet? Vi fant det for deg. Prøv her nå!