You are here
Home > posts

Sperrebrakett antenne.

Sperrebrakett antenne.

Bilder.

Klassifikasjoner.

H & mdash; ELEKTRISK H01 & mdash; GRUNNLEGGENDE ELEKTRISKE ELEMENTER H01Q & mdash; AERIALER H01Q13 / 00 & mdash; Waveguide horn eller munn; Slot antenne; Leaky-waveguide antenne; Likeverdige strukturer som forarsaker straling langs overforingsbanen til en guidet bolge H01Q13 / 10 & mdash; Resonant slot antenne.

Beskrivelse.

1. Oppfinnelsens omrade.

Foreliggende oppfinnelse vedrorer en antenne og s rlig en sperrebrakett-antenne som anvendes i en elektronisk enhet.

2. Beskrivelse av kjent teknikk.

Med dagens utvikling innen kommunikasjonsteknologi, som tradlost lokalnettverk (WLAN), Bluetooth og HomeRF, har mange stasjon re datamaskiner na funksjonen til tradlos telekommunikasjon pa n rt hold. For a oppna denne funksjonen brukes en antenne med en stasjon r datamaskin for mottak og sending av signaler. En konvensjonell antenne som brukes med et WLAN-kort med et PCI-grensesnitt (Peripheral Component Interconnect), er eksternt montert. WLAN-kortet er montert i en PCI-utvidelsesspor i en stasjon r datamaskin med en brakett som dekker et tilsvarende spor i et bakdeksel pa et kabinett pa stasjon rmaskinen. Antennen er montert pa en utvendig side av braketten og kobler elektrisk til WLAN-kortet gjennom braketten. Antennen er imidlertid utsatt for en utside av kabinettet og kan lett bli skadet, slik at antennens ytelse ikke er veldig palitelig. En andre konvensjonell antenne er direkte montert i kabinettet til den stasjon re datamaskinen ved lodding eller skruing til en indre overflate derav. Imidlertid er denne antennen ubeleilig a montere eller demontere. Videre er en annen ulempe ved denne antennen at skruteprosessen avdekker innkapslingenes utseende.

Derfor er en forbedret antenne onsket a overvinne de ovennevnte manglene i eksisterende antenner.

KORT SAMMENDRAG AV OPPFINNELSEN.

Et prim rt formal med den foreliggende oppfinnelse er derfor a tilveiebringe en antenne som er praktisk a montere til en datamaskinkapsling, samtidig som den er palitelig beskyttet mot mekanisk skade.

En sporbrakettantenn i samsvar med foreliggende oppfinnelse for bruk med en elektronisk innretning omfatter en brakett, en spalte som er definert i braketten, og en koaksialkabel som omfatter en indre kjerneledning og et metallfibreringslag. Den indre kjernehjulet og metallflettelaget er henholdsvis loddet til to sider av spalten for overforing av signaler. Braketten er installert i en utvidelsesspor pa den elektroniske enheten.

I motsetning til den kjente teknikk er spalten definert direkte i braketten ifolge foreliggende oppfinnelse. Sperrebrakettantenne har fordelene ved a v re enkel a montere og lave kostnader.

Andre gjenstander, fordeler og nye trekk ved oppfinnelsen vil bli tydeligere fra den folgende detaljerte beskrivelse av en foretrukket utforelsesform nar de tas i forbindelse med de vedfoyde tegninger.

KORT BESKRIVELSE AV TEGNINGENE.

FIG. 1 er et perspektivriss av en innerside av en sperrebrakettantenn i samsvar med en forste utforelsesform av foreliggende oppfinnelse.

FIG. 2 er et snitt av sperrebrakettantennen pa fig. 1 som viser noen dimensjoner av sperrebrakettantenne.

FIG. 3 er et perspektivriss av en innerside av en sporbrakettantenn i en andre utforelsesform som ligner den forste utforelsesform vist i fig. 1, men har et metall skjermdeksel.

FIG. 4 er et snitt av sperrebrakettantennen pa fig. 1 installert i en utvidelsesspor pa en datamaskin.

FIG. 5 er et testdiagramopptak for sperrebrakettantennen pa fig. 3, som viser spenningsfast bolgeforhold (VSWR) som en funksjon av frekvens.

FIG. 6 er et opptak av et horisontalt polarisert prinsippplanstralingsmonster av sperrebrakettantennen pa fig. 3 opererer med en frekvens pa 2,5 GHz.

FIG. 7 er et opptak av et vertikalt polarisert prinsippplanstralingsmonster av sperrebeslagsantenne pa fig. 3 opererer med en frekvens pa 2,5 GHz.

DETALJERT BESKRIVELSE AV OPPFINNELSEN.

Henvisning vil na bli gjort i detalj til en foretrukket utforelsesform av foreliggende oppfinnelse.

Med henvisning til fig. 1 og 4 er en sperrebrakettantenne 10 i samsvar med en forste utforelsesform av den foreliggende oppfinnelsen utformet for installasjon pa et skall av en datamaskin (ikke merket) og omfatter en brakett 2, en spalte 1 definert i braketten 2 og en koaksial kabel 3. Koaksialkabelen 3 omfatter en indre kjerneledning 4, et isolasjonslag 5 og et metallfletteskikt 6. Den indre kjerneledning 4 og fletningslaget 6 er lost lodret til to sider av spalten 1 pa en side av braketten 2 som er innover mot datamaskinen nar braketten 2 er montert pa datamaskinen.

Med henvisning til fig. 2, er store dimensjoner av sperrebrakettantennen merket, hvor alle dimensjoner males i millimeter (mm).

Med henvisning til fig. 3 er en sporbrakettantenne 20 i en andre utforelsesform identisk med den i den forste utforelse, men omfatter videre et metallskjermdeksel 8. Metallbeskyttelsesdekselet 8 dekker spalten 1 og er pa samme innerside av braketten 2 til hvilken koaksialkabelen 3 er loddet. Refleksjonen som tilveiebringes av metallskjermdekselet 8, resulterer i mer antenneforsterkning, samtidig som den begrenser elektromagnetisk interferens (EMI) -overforing gjennom braketten 2, og saledes beskytter komponentene inne i datamaskinen fra EMI i omgivelsene utenfor datamaskinens skall , og beskytte det ytre miljoet fra EMI-utslipp fra innsiden av datamaskinen.

Med henvisning til fig. 4 er braketten 2 installert i en ekspansjonsspalte 9 pa et skall av en datamaskin. Metallskjermdekselet 8 og koaksialkabelen 3 er inne i skallet.

FIG. 5 viser et testdiagramopptak av spenningsfast bolgeforhold (VSWR) i den andre utforelsesformen sporbrakettantenne 20 som en funksjon av frekvens. Merk at VSWR faller under den onskelige minimumsverdien «2» i 2,4-2,5 GHz-frekvensbandet, som indikerer akseptabelt effektiv drift i dette frekvensbandet.

Fig. 6-7 viser horisontalt og vertikalt polariserte prinsippplanestralingsmonstre i den andre utforelsesformen sporbrakettantenne 20 som opererer ved frekvenser pa 2,5 GHz. Merk at hvert stralingsmonster er n r et tilsvarende optimalt stralingsmonster, og det er ikke noe klart utstralende blindeomrade.

Sperrebrakettens antenne 10, 20 er praktisk a montere pa en dataskjerm og er ogsa godt beskyttet mot mekanisk skade pafort av utemiljoet. Videre kan konfigurasjonen av spalten 1 i sperrebrakettens antenne endres for a skape en duell-band-antenne.

Det skal imidlertid forstas at selv om mange egenskaper og fordeler ved den foreliggende oppfinnelse er angitt i den foregaende beskrivelse sammen med detaljer om konstruksjonen og funksjonen av oppfinnelsen, er beskrivelsen kun illustrerende, og endringer kan v re laget i detalj, spesielt i forhold til form, storrelse og arrangement av deler innenfor prinsippene ifolge oppfinnelsen i den fulle utstrekning som er angitt av den generelle generelle betydning av betingelsene der de vedlagte krav er uttrykt.

Prioriterte applikasjoner (2)

Publikasjoner (2)

ID = 32323225.

Familieapplikasjoner (1)

Landsstatus (1)

Sitert ved (6)

Familier Siterer denne familien (1)

Sitater (3)

Patent sitater (3)

Sitert ved (6)

Ogsa publisert som.

Lignende dokumenter.

Juridiske hendelser.

Eiernavn: HON HAI PRECISION IND. CO., LTD., TAIWAN.

Gratis formattekst: OPPDRAG AV ASSIGNORS INTEREST; ASSIGNORS: KUO, CHIA-MING; LIN, HSIEN-CHU; TAI, LUNG-SHENG; ANDRE; REEL / FRAME: 013626/0856.

Top

Hei! Ønsker du å spille i det største kasinoet? Vi fant det for deg. Prøv her nå!