You are here
Home > posts

To sporuttak

To sporuttak h1>

Fa via App Store Les dette innlegget i var app!

Forskjellen mellom «socket» og «utlop»

Mens jeg oversatte et teknisk dokument, begynte jeg a tenke pa stikkontakt og uttak. Det virker som om de for det meste er utskiftbare. Er det riktig? Eller er det en forskjell mellom de to?

De andre svarene er for spesifikke. En stikkontakt er noe der noe er plugget eller montert (ogsa kalt en beholder). Et uttak er noe som noe kommer ut av.

En lysstikkontakt kalles en lyskabel fordi en lysp re settes inn i den. Et stromuttak kalles et uttak fordi strommen kommer ut av det. Det kan tenkes a bli kalt en stromkontakt, men dette er ikke vanlig og er muligens forvirrende.

Ingen av disse eksemplene er ment a bety at strommen ikke kommer ut av en stikkontakt eller at en plugg ikke er koblet til et stikkontakt. Det er fakta, men ikke relatert til de aktuelle vilkarene selv.

Hvis du er i tvil om at konteksten ikke er nok, bruk bare lysstikkontakt og stikkontakt.

I britisk engelsk er «socket» det ordet som normalt beskriver stedet i veggen der du setter et plugg for a koble til stromforsyningen. ‘Outlet’ kan tenkes a bli brukt i noen tekniske sammenhenger, men det har ogsa andre betydninger og kan v re tvetydig.

Pa amerikansk engelsk og nar man snakker om elektriske kretser og enheter, er en «stikkontakt» noe der en lysp re er skrudd, mens et «uttak» er noe der stromledninger er plugget.

Lysuttak: Elektrisk uttak:

Dette er virkelig avhengig av dialekten din. Dette er forste gang jeg har sett denne betydningen av uttaket. Jeg har aldri hort det for. Sa hvis du skriver for et britisk eller irsk publikum, er socket ditt eneste alternativ.

Hvis du snakker om sluttpunktet til en logisk nettverksforbindelse (for eksempel Berkeley-stikkontakter), brukes bare termen ‘socket’. Disse kalles aldri ‘utsalgssteder’. Bare fysiske endepunkter kalles alltid ‘uttak’.

Den offisielle betegnelsen i Australia pleide a v re «General Purpose Outlet» (GPO). Men den offisielle betegnelsen er na «Socket Outlet».

Top

Hei! Ønsker du å spille i det største kasinoet? Vi fant det for deg. Prøv her nå!