You are here
Home > posts

Triks for a trene en svart Lab Shepherd Mix.

Triks for a trene en svart Lab Shepherd Mix.

Tammy Domeier.

Bade svarte labradorer og tyske hyrder er kjent for a bevare, hente og jakte evner, og begge er sv rt intelligente arbeidshunder som passer godt, men kan trenge omfattende trening for a trives. Black Lab / Shepherd blandede hunder beholder ofte de beste egenskapene til begge raser og ser frem til daglig trening og trening. Trikset til a trene en svart lab / gjeter blandet hund er a engasjere hundens hjerne gjennom konstruktiv og hyggelig trening, samtidig som man sikrer at hunden far tilstrekkelig trening.

Sett grenser.

Black Lab / Shepherd blandede hunder utvikler ofte altfor aggressive bitevaner pa grunn av bade hoye energinivaer og medfodte henter instinkter. Du ma v re klar over a sette grenser om hvilken oppforsel som er akseptabelt. Hvis hunden biter, fjern hundens munn fra objektet og si «Nei» med fast stemme, ga bort fra hunden og ignorere hunden i 30 sekunder. Hunden vil forbinde mangel pa oppmerksomhet fra deg og vil slutte a bite. I mer alvorlige tilfeller av biting, kan du ogsa fylle en sodavann med pennies og riste den nar hunden biter i tillegg til a si «Nei».

Det er viktig at du utvikler en treningsplan som bygger pa malene du har for hunden. Hvis du bruker hunden til jakt, ma du utvikle en treningsplan som fokuserer pa kommandoer som fremmer sikker oppforsel i feltet. For eksempel vil du onske a bruke ekstra tid pa a undervise kommandoen «la den v re». Arbeidshunder elsker a hente ting, men de liker ofte ikke a frigjore objektet.

Daglig ovelse.

Arbeidshunder med hoy energi engasjerer seg ofte i destruktiv oppforsel, ganske enkelt fordi de har for mye overflodig energi. Daglig lop, a ga og spille spill som henting og Frisbee vil ga langt i retning av a hjelpe hunden med a fokusere pa trening.

Positiv forsterkning.

Hunder l rer gjennom et belonningssystem basert pa positiv forsterkning som ros og godbit. Arbeidshunder som Lab / Shepherd blander, med hoy intelligens og hoye energinivaer, er ogsa kjent for en hoy grad av vilje til a snakke og reagere spesielt godt pa et belonningsbasert treningssystem. Det vil ta litt tid for hunden a l re en onsket oppforsel. Du kan bruke en teknikk som kalles «forming» for a fremme en onsket oppforsel. Over tid vil du gradvis sporre mer fra hunden for du belonner hunden med ros eller en godbit. Du kan ogsa bruke en «clicker» for a la hunden vite at du er fornoyd med sin oppforsel ved a umiddelbart klikke pa den for du gir hunden en godbit.

Konsistens er nokkel.

Du bor alltid bruke de samme kommandoene for hver oppgave som «Sit» og «Stay.» Alle som handterer hunden, bor bruke samme kommandoer pa samme mate. Du kan ogsa legge inn en liste med kommandoer med instruksjoner slik at alle som handterer hunden, har mulighet til a bli kjent med hundens treningsniva og svar pa kommandoer.

Top

Hei! Ønsker du å spille i det største kasinoet? Vi fant det for deg. Prøv her nå!